KABLE WYSOKICH NAPIĘĆ
  • Kable elektroenergetyczne miedziane i aluminiowe o izolacji XLPE do napięć od 30 do 150 kV
  • Kable elektroenergetyczne miedziane i aluminiowe o izolacji XLPE do napięć od 150 do 380 kV
KABLE ŚREDNICH NAPIĘĆ
  • Kable elektroenergetyczne o izolacji XLPE napięć od 6 do 30 kV
KABLE I PRZEWODY NISKICH NAPIĘĆ
  • Przewody o izolacji PVC do 1 kV
  • Kable elektroenergetyczne miedziane i aluminiowe o izolacji PVC i z polietylenu usieciowanego
KABLE STEROWNICZE
  • Kable sterownicze nieekranowane
  • Kable sterownicze ekranowane i opancerzone
KABLE ŚWIATŁOWODOWE
  • Kable światłowodowe
PRZEWODY NAWOJOWE
  • Przewody nawojowe
  • Przewody emaliowane