Historia Electrum

1997
Firma Instalatorska
Realizacja małych projektów inżynieryjnych.
2002
Firma Wykonawcza
Realizacja kontraktów komercyjnych.
2007
Firma Integratorsko-wykonawcza
Modernizacja pierwszej stacji elektroenergetycznej 110kV/SN.
2009
Firma Inżynierska
Realizacja pierwszego kontraktu z zakresu Produkcji Energii.
2012
Generalny Wykonawca
Realizacja pierwszego kontraktu w formule BoP dla rynku energii odnawialnej.
2015
Firma Technologiczna
Pełne kompetencje inżynierskie.
Dział R&D.
2017
Produkcja
Wprowadzenie na rynek produktów sygnowanych marką Electrum.