Contact

Electrum sp. z o.o.

ul. Watykańska 13
15-638 Białystok
POLAND

 

 

tel. +48 85 664 73 73
fax. +48 85 664 73 72

electrum@electrum.pl

 

NIP: 542-27-41-371
REGON: 052025420
Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy
KRS: 0000080197
Kapitał Zakładowy 400.000,00 zł

 

 

Electrum sp. z o.o. – Warsaw Office

ul. Nowogrodzka 50 lok. 521, Vp.
00-695 Warszawa
POLAND