Zwarcia doziemne to najczęstszy rodzaj awarii w sieciach dystrybucji energii elektrycznej. Są przyczyną większości poważnych awarii silników i prawie wszystkich uszkodzeń kabli. Efekt to przerwy w dostawie energii, duże koszty napraw uszkodzonych urządzeń i kabli, straty w procesach technologicznych oraz w skrajnych przypadkach zagrożenie życia i zdrowia ludzi.

 

Inwestycja w bezpieczeństwo

FC1-S – dławiki gaszące z płynną nadążną regulacją są dzięki zastosowaniu technologii suchej (żywica poliestrowa) jednym z najbezpieczniejszych i najbardziej stabilnych dostępnych na rynku rozwiązań będących udoskonaloną wersją tzw cewki Petersena.

 

FC1-S całkowicie automatyzuje proces regulacji w rozdzielnicach średniego napięcia, polepszając precyzję i stabilność sieci SN oraz minimalizując kosztowne przestoje.

Stabilna sieć, widoczne oszczędności

  • Precyzja regulacji
  • Rozwiązanie na miarę
  • Przyjazny dla środowiska
  • Oszczędności eksploatacyjne
  • Niższe koszty montażu
  • Dowolne ustawienie
  • Jakość FT Żychlin

Idea działania FC1-S

Dławik gaszący włączony jest szeregowo między punkt neutralny transformatora uziemiającego, a ziemię. Wyposażona jest w ruchomy rdzeń magnetyczny umożliwiający zmianę wartości jej indukcyjności poprzez zmianę wielkości szczeliny powietrznej. Ruch rdzenia realizowany jest poprzez silnik zasilany z falownika. Cewka poza uzwojeniem głównym, zawiera trzy uzwojenia dodatkowe:

  • uzwojenie pomiarowe
  • uzwojenie wymuszające składową czynną
  • uzwojenie generatora do wprowadzenia sygnału napięciowego o zmiennej częstotliwości

Dodatkowo zamontowany jest przekładnik prądowy do pomiaru prądów ziemnozwarciowych w punkcie neutralnym transformatora oraz przekładnik napięciowy do pomiaru napięcia ziemnozwarciowego.
Pomiar pojemości sieci odbywa się na podstawie odczytu wartości prądu i napięcia z przekładnika prądowego oraz napięciowego w odpowiedzi na wprowadzenie sygnału przez generator na różnych częstotliwościach.

Parametry dławika FC1-S

Poproś o ofertę

Dział Marketingu i Sprzedaży
sales@electrum.pl