Konsulting inwestycyjno-energetyczny

  • value engineering
  • due dilligence
  • optymalizacja kosztowa
  • koncepcje oraz studia wykonalności (feasibility study)
  • walidacja dokumentacji technicznej
  • programy funkcjonalno-użytkowe
  • tworzenie planów rozwojowych przedsiębiorstw (biznes plany)
  • poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstw
  • optymalizacja kosztów operacyjnych (m.in. opłat za energię elektryczną)
  • szkolenia z obsługi systemów automatyki [TRWA NABÓR]