Elektrownia szczytowo-pompowa Żydowo – wymiana układu wyprowadzenia mocy

Kompleksowe wykonanie linii kablowej WN 110 kV. Modernizacja połączeń liniowych WN 110 kV, w tym demontaż istniejących połączeń, zawieszenie i podłączenie nowych pomiędzy hydrogeneratorami a słupami napowietrznymi, pomiary i uruchomienia. […]

Farma Wiatrowa Korytnica

Wyprowadzenie mocy na napięciu 400kV. Druga najdłuższa w Polsce linia kablowa 400kV. Stacja 400/110kV oraz stacja 110/30kV.

Rozdzielnia 110 kV stacji 220/110/20 kV R-Świebodzice (GIS) – modernizacja w ruchu

Generalne Wykonawstwo modernizacji (w ruchu) rozdzielni 220/110/20kV, w tym: wykonanie projektu wykonawczego, budowa 3-kondygnacyjnego budynku rozdzielni 110 kV, dostawa i montaż wnętrzowej rozdzielni elektroenergetycznej 110kV w izolacji gazowej SF6 (siedemnastopolowej), […]

Farma Wiatrowa Banie-Kozielice

Wyprowadzenie mocy na napięciu 220kV. Najdłuższa w Polsce linia kablowa 220kV. Stacja 220/110kV oraz stacja 110/33kV.

Farma Wiatrowa Krywiatycze (15 MW)

Kompletne wykonanie farmy wiatrowej (BoP), w tym: wybudowanie fundamentów pod turbiny wiatrowe, budowa stacji elektroenergetycznej i sieci kablowej, budowa i przebudowa dróg lokalnych, dostawa i montaż układów pomiarowych oraz systemów […]

Farma Wiatrowa Topczykały (22,5 MW)

Kompletne wykonanie farmy wiatrowej (BoP), w tym: wybudowanie fundamentów pod turbiny wiatrowe, budowa stacji elektroenergetycznej i sieci kablowej, budowa i przebudowa dróg lokalnych, dostawa i montaż układów pomiarowych oraz systemów […]

Gdańsk-Błonia – budowa i modernizacja rozdzielni 110kV (7 pól)

Budowa i modernizacja 7 pól 110kV w zakresie automatyki zabezpieczeniowej i telemechaniki.

RPZ4 Białystok – kompleksowa modernizacja stacji 110/15kV

Kompleksowa modernizacja stacji 110/15 kV w zakresie obwodów pierwotnych i wtórnych oraz potrzeb własnych wraz z wykonaniem niezbędnych prac budowlanych (fundamenty urządzeń, modernizacja budynku stacji, zagospodarowanie terenu itp.).

Farma Wiatrowa Rajgród (25,3 MW)

Generalne Wykonawstwo robót elektroenergetycznych, w tym: budowa stacji WN/SN, budowa linii WN, budowa linii kablowych SN i światłowodowych, budowa i uruchomienie systemów telekomunikacyjnych.

Farma Wiatrowa Gawłowice (41,4 MW)

Generalne Wykonawstwo robót elektroenergetycznych, w tym: budowa stacji WN/SN, budowa linii kablowych SN i światłowodowych, budowa i uruchomienie systemów telekomunikacyjnych.

Farma Wiatrowa Orla (37,5 MW)

kompletne wykonanie farmy wiatrowej (BoP), w tym: wybudowanie fundamentów pod turbiny wiatrowe budowa stacji elektroenergetycznej i sieci kablowej budowa i przebudowa dróg lokalnych dostawa i montaż układów pomiarowych oraz systemów […]

Pozostałe osiągnięcia

Zbiornik Wodny Siemianówka – remont instalacji elektrycznych

Remont rozdzielnic ROD z zabudową układu napięcia gwarantowanego UPS, integracja istniejących instalacji alarmowych ze sterownikami PLC i wykonanie instalacji CCTV, wymiana odcinka linii napowietrznej i kablowej.

Farma Wiatrowa Poniec (21 MW)

Przyłączenie farmy wiatrowej do sieci Enea Operator.

Farma Wiatrowa Tyszowce

Stacja 110/30kV, linia kablowa 110kV oraz projekt budowlano-wykonawczy pola 110kV w stacji PGE Dystrybucja S.A.

Farma Wiatrowa Tomaszów

Linia kablowa 110kV oraz projekt budowlano-wykonawczy pola 110kV w stacji PGE Dystrybucja S.A.

Farma Wiatrowa Suchań

Stacja 110/20 kV oraz układy pomiarowe energii zielonej w turbinach.

Przyłączenie Farmy Wiatrowej Wróblew (38 MW)

Kompleksowa budowa stacji elektroenergetycznej na potrzeby przyłączenia Farmy Wiatrowej Wróblew. Modernizacja napowietrznej stacji 110kV relacji Jawor-Błaszki. Kompleksowa modernizacja zabezpieczeń w polach liniowych 110kV w należących do PGE S.A. Stacjach GPZ […]

Farma Wiatrowa Skurpie (36,8 MW)

Generalne Wykonawstwo robót elektroenergetycznych, w tym: budowa stacji WN/SN,budowa linii WN,budowa linii kablowych SN i światłowodowych,budowa i uruchomienie systemów telekomunikacyjnych.

Białousy – system zarządzania energią (wdrożenie EMS)

W gospodarstwie rolniczym wykonano instalację pomiarowo-informatyczną obejmującą kompleks chłodni i szklarni, która w kooperacji z systemem EMS przyniosła obniżenie kosztów związanych z generacją mocy biernej do sieci oraz z nadmiernym […]

Nowy Tomyśl – system zarządzania energią (wdrożenie EMS)

W zakładzie przemysłowym wykonano instalację pomiarowo-informatyczną obejmującą linie produkcyjne, która w kooperacji z systemem EMS przyniosła obniżenie kosztów związanych z generacją mocy biernej do sieci, nadmiernym zużyciem energii elektrycznej przez […]

Długołęka – system zarządzania energią (implementacja EMS)

W obiekcie biurowym wykonano instalację pomiarowo-informatyczną, która w kooperacji z systemem EMS przyniosła obniżenie kosztów związanych z nadmiernym zużyciem energii przez urządzenia przedsiębiorcy. EMS to system służący do monitorowania zużycia […]

Stacja 110/SN RPZ Biała Piska – modernizacja

Kompleksowe wykonanie modernizacji systemu telemechaniki stacji WN/SN.

Stacja 110/15 kV Rzeszów Dworzysko oraz linie zasilające 110 kV – projekt

Opracowanie projektu budowlanego oraz uzyskanie wszystkich niezbędnych uzgodnień, opinii i pozwoleń wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji budowlanej. Opracowanie projektów wykonawczych niezbędnych do prawidłowej realizacji inwestycji.Opracowanie kosztorysów inwestorskich, z podziałem na […]