Pozostałe osiągnięcia

Farma Wiatrowa Korsze (70 MW)

Zaprojektowanie (projekt budowlany- w tym uzyskanie wszystkich decyzji niezbędnych do rozpoczęcia prac i projekt wykonawczy) systemu kompensacji składającego się z baterii, kondensatorów oraz dławików. Wykonanie ww. systemu (w tym między […]

Farma Wiatrowa Radysy (47,5 MW) – projekt budowlany

Kompleksowe wykonanie projektu budowlanego Farmy Wiatrowej Radysy (stacja WN/SN, kabel WN, kable SN i światłowodowe, drogi i place montażowe, fundamenty turbin) wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę.

Farma Wiatrowa Iłża (75 MW)

Wykonanie projektu wykonawczego stacji transformatorowej 110/30kV 63MVA, kompleksowa (w systemie „turn key”) budowa stacji transformatorowej 110/30kV 63MVA, przebudowa napowietrznej linii 110kV, wykonanie projektów łączności z PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko-Kamienna […]

Monitoring dynamicznego obciążenia linii (DOL)

Opracowanie dokumentacji wykonawczej monitoringu temperaturowego linii 110 kV (Grajewo1 – Grajewo2, Biała Piska – Kolno, Ostrołęka – Nowogród, Łomża2 – Nowogród). Instalacja kompletnych urządzeń pomiarowych i pogodowych oraz integracją systemu […]

System akwizycji danych jakości energii z FW Piecki i FW Taciewo

Instalacja i konfiguracja systemu rejestracji i akwizycji parametrów jakości energii elektrycznej, generowanych przez farmy wiatrowe na terenie obszaru działania PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok.

Farma Wiatrowa Zopowy (30 MW)

Kompleksowa (w systemie „turn key”) budowa stacji 110/30kV 40MVA. Projekt, wykonanie i uruchomienie układów pomiarowych energii zielonej w 15 turbinach wiatrowych wraz z dostawą, montażem i uruchomieniem całego systemu pomiarowego.Projekt, […]

Farma Wiatrowa Taczalin (45,1 MW)

Opracowanie projektu wykonawczego; wykonanie linii kablowych SN 30kV i światłowodów pomiędzy turbinami wiatrowymi a stacją elektroenergetyczną 110/30kV FW Taczalin; wykonanie linii kablowej WN 110kV i światłowodu relacji GPO FW Taczalin […]

Stacja 110/15 kV RPZ Polanka w Czarnej Białostockiej – modernizacja

Kompleksowe wykonanie systemu telemechaniki stacji WN/SN, wraz z wymianą zabezpieczeń.

Stacja 110/15 kV Łomża-1 – modernizacja

Kompleksowe wykonanie systemu telemechaniki stacji WN/SN.

Farma Wiatrowa Krobia 1 (33 MW)

Wykonanie projektu budowlanego zamiennego i wykonawczego stacji transformatorowej 110/30kV 70MVA; kompleksowa (w systemie „turn key”) budowa stacji transformatorowej 110/30kV 70MVA; wykonanie projektów łączności z ENEA Operator S.A. i PSE Operator […]

ECB – Budowa rozdzielni 6kV dla potrzeb biomasy kotła K-6

Budowa budynku rozdzielni nr 1 dla potrzeb rozdzielnicy SN, kompleksowe wykonanie instalacji elektroenergetycznych oraz: dostawa, montaż, zasilenie i uruchomienie 10-polowej, w pełni przedziałowej rozdzielnicy SN wykonanie połączeń i komunikacji z […]

Stacja 110/15 kV ECB w Białymstoku – modernizacja

Modernizacja rozdzielni 110/15 kV (pola WN i SN) wraz z wymianą zabezpieczeń. Rozbudowa i modernizacja budynku stacji, wykonanie systemu telemechaniki oraz połączenie systemów dyspozytorskich Elektrociepłowni Białystok (Microscada) i PGE Dystrybucja […]