Zakłady Górnicze „Rudna” – rozbudowa rozdzielni 110/10kV oraz układ trigeneracji

Rozbudowa rozdzielni 110/10kV. Budowa instalacji energetycznych, niskoprądowych, automatyki i sterowania w ramach budowy powierzchniowej stacji klimatyzacyjnej i stacji agregatów prądotwórczych. Wykonanie dokumentacji projektowej w ww. zakresie.

Zakład Produkcyjny L’Oréal w Kaniach – rozbudowa

Wykonanie instalacji elektrycznych, teletechnicznych, automatyki HVAC i BMS oraz sterowania oświetleniem w ramach rozbudowy zakładu Kosmepol sp. z o.o. (L’Oréal) w Kaniach.

Wilno, Litwa: Zakład Farmaceutyczny Sicor Biotech UAB – rozbudowa

Wykonanie instalacji elektrycznych, teletechnicznych, automatyki HVAC i BMS, EMS dostawa agregatu prądotwórczego z UPS (w układzie tzw. flywheel UPS).

Pozostałe osiągnięcia

Śląskie Centrum Naukowo-Technologiczne Przemysłu Lotniczego w Czechowicach-Dziedzicach

Kompleksowy projekt, wykonanie i uruchomienie sieci i instalacji elektrycznych, systemów niskoprądowych oraz automatyki HVAC i RMS w pomieszczeniach czystych klasy 10.000.

Narodowe Centrum Badań Jądrowych w Świerku – budynek produkcyjny

Kompleksowy projekt, wykonanie i uruchomienie sieci i instalacji elektrycznych, systemów niskoprądowych oraz automatyki HVAC i BMS/RMS.

Uniwersytet Warszawski – laboratorium FDG

Wykonanie instalacji elektrycznych dla potrzeb Laboratorium FDG w Warszawie.

Metale Szlachetne S.A. w Radzyminie – hala produkcyjna z budynkiem biurowym

Kompleksowe wykonanie sieci i instalacji elektrycznych.

Linia wyrobów czekoladowych Wedel – modernizacja

Kompleksowy projekt instalacji elektrycznych i niskoprądowych oraz automatyki HVAC.

Avon w Garwolinie – fabryka kosmetyków

Kompleksowy projekt, wykonanie i uruchomienie instalacji elektrycznych dla potrzeb modernizowanej pakowalni kosmetyków.

DAX Cosmetics – zakład produkcyjny kosmetyków w Duchnowie

Kompleksowe wykonanie i uruchomienie sieci i instalacji elektrycznych oraz systemów niskoprądowych.

Oczyszczalnia Ścieków MPWIK w Łomży

Przygotowanie projektu budowlanego w zakresie: modernizacji pomieszczenia rozdzielni, komór transformatorów, agregatorni oraz modyfikacji sieci kablowej, przygotowanie projektów wykonawczych w zakresie architektonicznym i konstrukcyjnym oraz elektrycznym.

UPM Raflatac w Biskupicach Podgórnych – fabryka etykiet

Kompleksowy projekt, wykonanie i uruchomienie systemu automatyki HVAC.

Fabryka czekolady Cadbury Wedel w Warszawie

Projekt, wykonanie oraz uruchomienie automatyki central wentylacyjnych oraz rozdziału ciepła.

Zakłady Lotnicze PZL Świdnik S.A.

Kompleksowy projekt, wykonanie i uruchomienie sieci i instalacji elektrycznych, systemów niskoprądowych oraz automatyki HVAC i RMS w pomieszczeniach czystych klasy 10.000.

Fabryka JCI w Siemianowicach

Kompleksowy projekt, wykonanie i uruchomienie systemu automatyki HVAC i BMS.