Kierownik robót budowlanych

Zakres zadań:

 • organizacja i kontrola realizacji robót budowlanych (fundamenty, drogi i budynki na stacjach WN/SN i innych obiektach elektroenergetycznych),
 • nadzór nad pracownikami, zgodnością, jakością i terminowością wykonania robót,
 • kontrola i rozliczanie podwykonawców, odbiory wykonywanych robót,
 • zapewnienie przestrzegania przepisów BHP,
 • prowadzenie dokumentacji robót, bieżące raportowanie danych dotyczących realizacji, przygotowywanie i przekazywanie dokumentacji powykonawczej.

Wymagania:

 • uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi (specjalność konstrukcyjno-budowlana),
 • minimum dwuletnie doświadczenie w zakresie kierowania robotami budowlanymi,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2, umożliwiająca kontakty z zagranicznym Klientem oraz pracę z dokumentacją w tym języku,
 • gotowość do wyjazdów służbowych do miejsc realizowanych projektów,
 • zdolności organizacyjne, pracowitość oraz zaangażowanie.

Oferujemy:

 • dostęp do najnowszych technologii, udział w realizacji innowacyjnych projektów,
 • udział w szkoleniach zawodowych podnoszących kwalifikacje,
 • pracę z zespołem wykwalifikowanych inżynierów,
 • stabilne miejsce zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę.

Lokalizacja: praca w delegacji do miejsc realizacji kontraktów