Staż w Dziale Realizacji

JEŚLI:

 • skończyłeś / skończyłaś lub kończysz studia  z zakresu energetyki, elektryki, automatyki  i pokrewnych
 • orientujesz się w zagadnieniach technicznych z ww. zakresów
 • umiesz czytać dokumentację techniczną ze zrozumieniem,
 • znasz język angielski na poziomie minimum B2,
 • znasz program AutoCad,
 • realizacja celów jest dla Ciebie ważna,
 • masz zdolności organizacyjne, jesteś zaangażowany/a i pracowity/a,

OFERUJEMY:

 • dobrze zorganizowane środowisko pracy,
 • realizację innowacyjnych projektów, stosowanie nieszablonowych rozwiązań,
 • współpracę w zespole wykwalifikowanych inżynierów.

TWOJE ZADANIA:

 • pomoc w tworzeniu dokumentacji technicznej budowy, jakościowej oraz powykonawczej,
 • pomoc w gospodarce materiałowej na terenie budowy,
 • pomoc w tworzeniu i aktualizowaniu dokumentacji BHP,
 • pomoc w organizacji narad koordynacyjnych.