Staż u boku Inżyniera Budowy

Jeśli:

 • jesteś absolwentem bądź studentem ostatnich semestrów budownictwa, elektrotechniki bądź kierunków pokrewnych,
 • jesteś zorientowany w zagadnieniach technicznych z zakresu budownictwa bądź elektryki, energetyki, automatyki,
 • znasz program AutoCad,
 • jesteś nastawiony na realizację celów,
 • jesteś gotowy do pracy w delegacjach,
 • masz zdolności organizacyjne, jesteś zaangażowany i pracowity,

 Oferujemy:

 • dobrze zorganizowane środowisko pracy,
 • płatny staż na ciekawym i wymagającym obiekcie,
 • realizację innowacyjnych projektów, stosowanie nieszablonowych rozwiązań,
 • współpracę w zespole wykwalifikowanych inżynierów,

Twoje zadania:

 • pomoc w tworzeniu dokumentacji technicznej budowy, jakościowej oraz powykonawczej,
 • pomoc w gospodarce materiałowej na terenie budowy,
 • pomoc w tworzeniu i aktualizowaniu dokumentacji BHP,
 • pomoc w organizacji narad koordynacyjnych.