Kompleksowa (prewencyjna i naprawcza) obsługa infrastruktury elektroenergetycznej na terenie całego kraju

  • wykonywanie i dokumentowanie wszelkich czynności eksploatacyjnych
  • gotowość do podjęcia działań serwisowych 24/7
  • całodobowy monitoring sieci, instalacji i urządzeń