TRZYETAPOWE SZKOLENIE

Prowadzone przez doświadczonych specjalistów Electrum szkolenia kierowane są do osób pracujących w obiektach wykorzystujących zaawansowane systemy automatyki, takich jak fabryki i inne obiekty przemysłowe.
ETAP 1
Podstawy automatyki sterowania i układów regulacji:

 

 • wykład z matematyki na poziomie niezbędnym do zrozumienia zagadnień poruszanych w danym etapie,
 • omówienie zaimplementowanych na obiekcie układów regulacji,
 • omówienie zasady działania regulatora PID,
 • omówienie przetwornic częstotliwości  wykorzystanych do napędzania silników asynchronicznych pomp,
 • omówienie charakterystycznych zjawisk rezonansu jakie występują na obiekcie.

 

ETAP 2
Podstawy programowania sterowników PLC oraz systemu SCADA:

 

 • wykład z matematyki na poziomie niezbędnym do zrozumienia zagadnień poruszanych w danym etapie,
 • tworzenie konfiguracji sprzętowej w środowisku STEP 7 firmy Siemens,
 • omówienie wykorzystanych w algorytmie sterowania językach kodów źródłowych,
 • przeładowywanie kodów źródłowych, kasowanie pamięci, rodzaje pamięci, rodzaje bloków funkcyjnych oraz samych funkcji,
 • tworzenie wizualizacji SCADA w oparciu o oprogramowanie firmy ASIX,
 • omówienie idei serwera OPC, redundancji, archiwizacji zmiennych.
ETAP 3
Sterowanie stacji przez automatykę, strategia działania stacji:

 

 • omówienie układu sterowania stacją, wyjaśnienie zależności przepływowo-temperaturowych.
 • omówienie sytuacji zagrożeń, awarii, czy dowolnych odstępstw od prawidłowej pracy systemu.
 • integracja poszczególnych systemów oraz zależności pomiędzy nimi,
 • omówienie magistral komunikacyjnych, ich diagnostyki i obsługi.

 


30 GODZIN SZKOLENIOWYCH
3300 ZŁ NETTO/OSoba

 


30 GODZIN SZKOLENIOWYCH
3300 ZŁ NETTO/OSoba

 


30 GODZIN SZKOLENIOWYCH
3300 ZŁ NETTO/OSoba

WARUNKI I KOSZTY

Cena jednego etapu szkoleniowego (30 godzin zajęć realizowanych w ciągu tygodnia) wynosi 3300 zł netto na osobę i obejmuje:

 • zajęcia szkoleniowe prowadzone przez wykwalifikowanych specjalistów
 • zakwaterowanie i pełne wyżywienie
 • materiały pomocnicze na potrzeby szkolenia
 • materiały potrzebne do przygotowania się do zajęć na danym etapie

Pełen koszt 3-etapowego szkolenia (90 godzin) wynosi w przeliczeniu na jedną osobę 9900 zł netto.

WAŻNE: W grupie szkoleniowej musi znaleźć się minimum 6 kursantów, a termin realizacji poszczególnych etapów szkolenia ustalany jest w porozumieniu pomiędzy organizatorem a kursantami. Organizator nie pokrywa kosztów dojazdu do i z miejsca szkolenia.

Zapisz się

Dział Automatyki
mprokop@electrum.pl

tel.: +48 503-196-260