Pełny zakres usług

Konsulting i Project Development

 

Od koncepcji i value engineeringu aż po optymalizacje kosztowe i plany rozwojowe.
…więcej

Projektowanie, Inżyniering
i Realizacja

 

Projektowanie i Generalne Wykonawstwo „pod klucz” w formule EPC – Engineering, Procurement, Construction.
…więcej

Serwis i Eksploatacja

 

 

Kompleksowa (prewencyjna i naprawcza) obsługa infrastruktury elektroenergetycznej na terenie całego kraju.
…więcej