Electrum ogłasza konkurs #ClimateTech YoungTalents

#ClimateTech YoungTalentsElectrum ogłasza konkurs #Climate Tech Young Talents

Firma Electrum, lider w branży OZE w Polsce, zaprasza uczniów szkół średnich z województwa podlaskiego do udziału w konkursie #ClimateTech YoungTalents. Celem konkursu jest promowanie kreatywności i innowacyjności w dziedzinie zielonej energii oraz zachęcanie młodych ludzi do aktywnego działania na rzecz zapobiegania zmianom klimatu i poprawy stanu środowiska naturalnego w swoim regionie.

Na czym polega konkurs #ClimateTech YoungTalents?

Konkurs polega na przygotowaniu i przesłaniu pracy konkursowej, która przedstawi pomysł na wykorzystanie technologii OZE do rozwiązania problemu związanego ze zmianami klimatu lub stanem środowiska naturalnego w otoczeniu uczestnika. Problem ten powinien być istotny z punktu widzenia lokalnej społeczności, a rozwiązanie powinno być realne, praktyczne i skuteczne. Praca konkursowa może być w formie pisemnej, graficznej lub multimedialnej.

Kto może wziąć udział w konkursie?

Konkurs #ClimateTech YoungTalents jest skierowany do uczniów dwóch ostatnich klas szkół średnich (techników i liceów) z terenu województwa podlaskiego. Uczestnicy mogą zgłosić się indywidualnie lub w zespole liczącym maksymalnie trzy osoby.

Jak zgłosić się do konkursu?

Aby zgłosić się do konkursu, należy:

 • wypełnić formularz zgłoszeniowy, który znajduje się na stronie internetowej projektu: www.electrum.pl/climatetech
 • przygotować pracę konkursową zgodnie z regulaminem i wytycznymi dostępnymi na stronie internetowej projektu
 • przesłać pracę konkursową na adres e-mail: climatetech@electrum.pl do 2 kwietnia 2024 r.

Jakie są nagrody w konkursie?

Spośród nadesłanych prac komisja konkursowa, składająca się z ekspertów firmy Electrum oraz partnera merytorycznego – Stowarzyszenia Rzeczników Nauki, wybierze trzy najlepsze, których autorzy otrzymają następujące nagrody: płatny staż w firmie Electrum oraz nowoczesne czytniki e-booków. Laureatów konkursu ogłosimy na stronie internetowej projektu oraz na profilach społecznościowych firmy Electrum.

Dlaczego warto wziąć udział w konkursie?

Udział w konkursie to nie tylko szansa na zdobycie atrakcyjnych nagród, ale także na:

 • rozwijanie swoich zainteresowań i pasji związanych z energetyką odnawialną i ochroną środowiska
 • nawiązanie kontaktów z ekspertami i mentorami z firmy Electrum i Stowarzyszenia Rzeczników Nauki, którzy pomogą w przygotowaniu pracy konkursowej
 • zdobycie doświadczenia zawodowego i praktycznej wiedzy na płatnym stażu w firmie Electrum, która jest liderem w branży OZE w Polsce
 • pokazanie swojego talentu i kreatywności przed szeroką publicznością i mediami
 • zrobienie czegoś dobrego dla swojej lokalnej społeczności i środowiska naturalnego

Gdzie znaleźć więcej informacji o konkursie #ClimateTech YoungTalents?

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o konkursie, zapraszamy Cię na stronę internetową projektu: YoungTalents – Electrum Holding. Znajdziesz tam wszystkie niezbędne informacje, regulamin, formularz zgłoszeniowy i harmonogram konsultacji z mentorami. Możesz też śledzić nasze profile społecznościowe na Facebooku, Instagramie, gdzie będziemy publikować aktualności i ciekawostki związane z konkursem. Jeśli masz jakieś pytania lub wątpliwości, skontaktuj się z nami pod adresem e-mail: climatetech@electrum.pl.

Zaczynamy wspólnie nowy rozdział, inspirując młodzież do działań na rzecz zielonej energii!

Konkurs #ClimateTech YoungTalents

#ClimateTech YoungTalentsOrganizujemy konkurs pod nazwą „#ClimateTech Young Talents”. Misją Electrum jest m.in. rozpowszechnianie i wsparcie edukacji na temat odnawialnych źródeł energii. Dzięki takim inicjatywom, jak program stażowy, możemy zaangażować w to również młode talenty, dla których los planety jest równie ważny jak dla nas.

#ClimateTech YoungTalents jest skierowany do uczniów szkół średnich, którzy pragną aktywnie przyczynić się do walki ze zmianami klimatycznymi w swoim regionie. Poprzez kreatywne podejście, uczestnicy będą mieli szansę zaprezentować swoje wizje wykorzystania energii odnawialnej w celu ochrony środowiska naturalnego. Nagrodą dla autorów najbardziej inspirujących projektów jest płatny staż w firmie Electrum oraz nowoczesne czytniki e-booków.

Konkurs polega na zaproponowaniu innowacyjnych rozwiązań istotnych problemów lokalnej społeczności, wykorzystując energię ze źródeł odnawialnych, takich jak energia słoneczna, wiatrowa czy wodna. Uczestnicy mogą zgłaszać się indywidualnie lub w zespołach do trzech osób. W przygotowaniu swoich projektów będą wspierani przez ekspertów z firmy Electrum oraz Stowarzyszenia Rzeczników Nauki, partnera merytorycznego inicjatywy.

Aby ułatwić przygotowanie pracy konkursowej, przygotowaliśmy formularz, który, wraz ze szczegółami dotyczącymi zadania i harmonogramem konsultacji z mentorami, jest dostępny na stronie internetowej projektu.

Zaczynamy wspólnie nowy rozdział, inspirując młodzież do działań na rzecz zielonej energii!

Edukacja Klimatyczna: Dlaczego Jest Ważna w Świecie OZE?

Edukacja Klimatyczna: Dlaczego Jest Ważna w Świecie OZE?

Edukacja klimatyczna to proces kształtowania wiedzy, umiejętności i postaw związanych z ochroną klimatu i adaptacją do zmian klimatycznych. Jest to niezbędne, aby zrozumieć przyczyny i skutki globalnego ocieplenia, a także podjąć odpowiedzialne i skuteczne działania na rzecz zrównoważonego rozwoju. W tym artykule dowiesz się, dlaczego edukacja klimatyczna jest ważna w świecie odnawialnych źródeł energii (OZE) i jak ją realizować w praktyce. 

Dlaczego edukacja klimatyczna jest ważna?

Zmiany klimatu są jednym z największych wyzwań, przed którymi stoi ludzkość w XXI wieku. Według raportu IPCC z 2021 roku, ludzka działalność jest główną przyczyną wzrostu temperatury globalnej, która już przekroczyła 1°C w stosunku do poziomu przedprzemysłowego (1).

Jednym z kluczowych rozwiązań, które mogą pomóc w łagodzeniu zmian klimatu, jest przejście na odnawialne źródła energii. OZE to takie źródła, które nie zużywają się i nie zanieczyszczają środowiska, takie jak energia słoneczna, wiatrowa, wodna, geotermalna czy biomasa.

Zalety odnawialnych źródeł energii

OZE mają wiele zalet, takich jak: 

   • redukcja emisji  gazów cieplarnianych i innych zanieczyszczeń powietrza, wody i gleby 
   • oszczędność zasobów naturalnych, takich jak ropa, węgiel czy gaz, które są ograniczone i drogie 
   • poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł i zmniejszenie zależności od importu 
   • tworzenie miejsc pracy i rozwoju lokalnego w sektorze OZE 
   • obniżenie kosztów energii w długim okresie dzięki spadkowi cen technologii OZE 

W czym pomaga edukacja klimatyczna?

Aby jednak wykorzystać potencjał OZE, potrzebna jest edukacja klimatyczna, która pomoże w: 

   • podnoszeniu świadomości o zagrożeniach związanych ze zmianami klimatu i korzyściach płynących z OZE 
   • kształtowaniu postaw proekologicznych i prospołecznych, takich jak odpowiedzialność, solidarność, współpraca czy innowacyjność 
   • rozwijaniu umiejętności niezbędnych do planowania, wdrażania i zarządzania projektami OZE, takich jak analiza, krytyczne myślenie, komunikacja czy kreatywność 
   • inspirowaniu do działania na rzecz ochrony klimatu i promocji OZE w różnych sferach życia

Jak realizować edukację klimatyczną? 

Edukacja klimatyczna powinna być realizowana na wszystkich poziomach i etapach edukacji, od przedszkola po studia wyższe, a także w ramach edukacji nieformalnej i ustawicznej. Powinna być oparta na aktualnej i wiarygodnej wiedzy naukowej, dostosowana do potrzeb i możliwości odbiorców, a także angażująca i praktyczna. Oto kilka przykładów, jak można realizować edukację klimatyczną w różnych kontekstach: 

Edukacja klimatyczna w szkole podstawowej i przedszkolu

Na pierwszych etapach edukacji można wprowadzać podstawowe pojęcia i zjawiska związane z klimatem i OZE, np. poprzez obserwację pogody, eksperymenty, gry, zabawy, bajki, piosenki czy rysunki. Można też organizować wycieczki do miejsc związanych z OZE, np. elektrowni wiatrowej, farmy fotowoltaicznej czy biogazowni. Ważne jest, aby rozwijać ciekawość i zainteresowanie dziecka światem przyrody, a także kształtować postawy szacunku i troski o środowisko. 

 

Edukacja OZE

 

Edukacja klimatyczna w gimnazjum i liceum

Na tym etapie warto pogłębiać wiedzę i rozumienie zasad i mechanizmów zmian klimatu i OZE, np. poprzez lekcje, prezentacje, dyskusje, filmy, artykuły czy quizy. Można też rozwijać umiejętności związane z OZE, np. poprzez warsztaty, projekty, symulacje, konkursy czy badania. Ważne jest, aby zachęcać ucznia do krytycznego myślenia i oceny informacji.

Edukacja klimatyczna na studiach wyższych

 Można tutaj specjalizować się w dziedzinach związanych z OZE, np. poprzez wybór kierunku, przedmiotu, tematu pracy dyplomowej czy stażu. Można też poszerzać horyzonty i wymieniać doświadczenia z innymi studentami i ekspertami z kraju i zagranicy. Ważne jest, aby rozwijać kompetencje zawodowe i osobiste, a także budować sieć kontaktów i współpracy w sektorze OZE. 

W edukacji nieformalnej i ustawicznej

Można aktualizować i uzupełniać wiedzę i umiejętności związane z OZE, np. poprzez kursy, szkolenia, webinaria, podcasty, blogi czy e-learning. Można też angażować się w działania na rzecz ochrony klimatu i promocji OZE w różnych sferach życia. Ważne jest, aby być na bieżąco z trendami i wyzwaniami w świecie OZE, a także być świadomym i odpowiedzialnym obywatelem. 

Podsumowanie 

Edukacja klimatyczna jest ważna, ponieważ pomaga w zrozumieniu i rozwiązaniu problemu zmian klimatu, a także w wykorzystaniu potencjału OZE. Edukacja klimatyczna powinna być realizowana na wszystkich poziomach i etapach edukacji, a także w ramach edukacji nieformalnej i ustawicznej. 

Źródło: (1) Edukacja klimatyczna – szkolenia dla nauczycieli – Edukacja Ekologiczna – Portal Gov.pl (www.gov.pl) 

Electrum i PAD RES zrealizują kolejny wspólny projekt solarny

PAD RES i Electrum Concreo zbudują zespół elektrowni fotowoltaicznych o łącznej mocy 130,4 MWp. Kompleks o nazwie PV Stargard powstanie w województwie zachodniopomorskim. Umowa, którą obie firmy podpisały w ostatnich tygodniach, obejmuje także stworzenie systemu dystrybucji energii, składającego się z 63 km linii kablowych SN i WN.

Farma fotowoltaicznaElectrum Concreo, spółka działająca w ramach grupy Electrum o profilu climate tech, współpracowała już z PAD RES jako generalny wykonawca przy kilku projektach. W przeszłości ukończyła budowę farmy fotowoltaicznej Genowefa o mocy 35 MW, zlokalizowanej w centralnej Polsce, a obecnie realizuje budowę dwóch obiektów solarnych o łącznej mocy 117 MW w Sztumie i Mikołajkach.

– Kompleks PV Stargard to kolejna istotna inicjatywa w ramach portfela projektów OZE znajdujących się w grupie PAD RES, podkreślająca nasze zaangażowanie w rozwój zielonej energii oraz  aktywne włączenie w proces transformacji energetycznej – ocenia Wojciech Jasiński, Dyrektor Działu Budowy w PAD RES. To nie przypadek, że do realizacji tego projektu zaprosiliśmy firmę Electrum. Przemawiała za tym między innymi udana współpraca w ramach realizacji poprzednich kontraktów oraz zrozumienie złożoności planowanego przedsięwzięcia. Dostrzegamy, że łączą nas wspólne cele – chcemy, aby nasze projekty służyły dalszej przemianie Polski w kierunku bardziej zrównoważonej przyszłości energetycznej – wyjaśnia Wojciech Jasiński.

– To nasza kolejna inwestycja realizowana wspólnie z PAD RES na Pomorzu. Inwestycje w tym regionie mają szczególne znaczenie dla naszego biznesu – podkreśla Tomasz Słyż, Dyrektor Zespołu Realizacji w Electrum Concreo. Cieszymy się, że poprzez tę realizację mamy możliwość wraz z naszym partnerem wspólnie działać na rzecz rozwoju nowoczesnych technologii dla transformacji energetycznej i dekarbonizacji gospodarki – dodaje Tomasz Słyż.

Elektrownie fotowoltaiczne PV Stargard zajmą powierzchnię 176 hektarów i wygenerują równowartość energii pozwalającej na zasilenie 69 tysięcy gospodarstw domowych, a tym samym na uniknięcie emisji ponad 118 tysięcy ton dwutlenku węgla. Instalacja ma zostać uruchomiona w pierwszym kwartale 2025 roku.

***

 

O Electrum

Grupa Electrum to wiodący polski biznes Climate Tech z siedzibą w Białymstoku, oferujący kompleksowe rozwiązania z zakresu najnowszych technologii rozwoju, budowy i zarządzania projektami w obszarze energii i informacji. Dojrzałość technologiczna jej ekspertów pozwala na dostarczanie produktów i usług, które są odpowiedzią na potrzeby przemysłu i biznesu zmieniające się wraz z postępującą transformacją energetyczną. Tworzy i wprowadza w życie rozwiązania oraz buduje projekty oparte o ideę indywidualnego miksu energetycznego, zachowując równowagę między odpowiedzialnością społeczną i środowiskową biznesu a aspektem ekonomicznym.

Więcej o grupie Electrum można znaleźć na naszych kanałach społecznościowych na LinkedIn, FacebookuInstagramie.

 

O PAD RES

PAD RES to polski deweloper czystej energii, który specjalizuje się w projektach związanych z energią odnawialną, inwestycjami infrastrukturalnymi oraz nieruchomościami komercyjnymi. Założona w 2010 roku firma z powodzeniem zarządza rozwojem swoich inwestycji od podstaw do etapu „gotowy do budowy” lub „gotowy do eksploatacji”. We wrześniu 2021 roku większość udziałów PAD RES zostało objętych przez Griffin Capital Partners i Kajima Europe. Grupa planuje koncentrować się na dalszym rozwoju portfela PAD RES, na który składają się inwestycje w projekty fotowoltaiczne i wiatrowe na różnym etapie zaawansowania, zarówno w fazie deweloperskiej, jak i gotowe do budowy, których łączna zabezpieczona moc przyłączeniowa przekroczy 1 GW. Takie portfolio stawia platformę w czołówce rozwijającego się krajowego sektora energii odnawialnej.

 

Kontakt dla prasy

 

Jan Roguz

Electrum Adapt

jroguz@electrum.pl

tel. +48 539 732 610

 

Magdalena Myczko

Havas PR

magdalena.myczko@havas.com

tel. +48 508 012 198

Energetyka Spotyka Informatykę: Rewolucja w Zarządzaniu Energią

Energetyka i informatyka, czyli rewolucja energetyczna

Energetyka i informatyka to dwa obszary, które coraz częściej się przenikają i wzajemnie uzupełniają. W dobie cyfryzacji, transformacji energetycznej i rosnącego zapotrzebowania na energię, niezbędne jest wykorzystanie nowoczesnych technologii informatycznych. Pomogą one w optymalizacji i zarządzaniu systemami energetycznymi. W tym wpisie przedstawimy, jak energetyka spotyka informatykę i jakie korzyści płyną z tego połączenia. 

Co to jest zarządzanie energią? 

Energetyka Spotyka Informatykę

Zarządzanie energią to proces planowania, monitorowania, kontrolowania i optymalizowania zużycia i produkcji energii. Pozwala to na zwiększenie efektywności energetycznej, obniżenia kosztów i emisji oraz poprawy niezawodności i bezpieczeństwa dostaw energii. Obejmuje zarówno poziom indywidualny (np. domy, budynki, pojazdy), jak i poziom zbiorowy (np. sieci, systemy, regiony, kraje). 

Jest nie tylko kwestią ekonomiczną, ale także środowiskową i społeczną. Poprawa efektywności energetycznej przyczynia się do ograniczenia zużycia zasobów naturalnych. Zmniejsza emisję gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń oraz poprawia jakości życia ludzi. Zarządzanie energią jest również kluczowym elementem transformacji energetycznej, czyli przejścia od paliw kopalnych do odnawialnych źródeł energii. 

Jak informatyka pomaga w zarządzaniu energią? 

Informatyka to nauka zajmująca się przetwarzaniem, przechowywaniem i przesyłaniem informacji za pomocą systemów komputerowych. Informatyka oferuje wiele narzędzi i rozwiązań, które mogą wspomagać zarządzanie energią na różnych poziomach. Niektóre z nich to: 

 • Inteligentne liczniki i sieci - to urządzenia i systemy, które umożliwiają zdalny odczyt i sterowanie zużyciem i produkcją energii, a także wymianę informacji i energii między różnymi podmiotami. Inteligentne liczniki i sieci pozwalają na lepsze dopasowanie podaży i popytu na energię. Zwiększają elastyczności i stabilności systemu energetycznego oraz integrację odnawialnych źródeł energii. 
 • Systemy zarządzania energią (EMS) - to oprogramowanie i sprzęt, które służą do analizy, monitorowania, kontrolowania i optymalizowania zużycia i produkcji energii w określonym obszarze lub obiekcie. Systemy zarządzania energią pomagają w redukcji kosztów i emisji. Poprawiają efektywność energetyczną i jakość energii oraz zapewnienie niezawodności i bezpieczeństwa dostaw energii. 
 • Sztuczna inteligencja (AI) - to dziedzina informatyki, która zajmuje się tworzeniem systemów komputerowych, które potrafią wykonywać zadania, które wymagają inteligencji ludzkiej, takie jak uczenie się, rozumowanie, planowanie, rozpoznawanie, przetwarzanie języka naturalnego i wizja komputerowa. Sztuczna inteligencja może wspierać zarządzanie energią poprzez automatyzację, predykcję, optymalizację, personalizację i adaptację procesów i decyzji związanych z energią. 

Jakie są korzyści z połączenia energetyki i informatyki? 

Połączenie energetyki i informatyki może przynieść wiele korzyści dla różnych podmiotów i interesariuszy, takich jak: 

 • Informatyka w OZEProducentów i dostawców energii - poprzez zwiększenie efektywności i rentowności produkcji i dystrybucji energii, poprawę jakości i niezawodności usług, zwiększenie konkurencyjności i innowacyjności, ułatwienie integracji OZE i spełnienie wymogów regulacyjnych i rynkowych.
 • Konsumentów i prosumentów energii - poprzez obniżenie kosztów i emisji związanych z zużyciem energii, poprawę komfortu i bezpieczeństwa. Zwiększa świadomość i zaangażowanie, umożliwia aktywne uczestnictwo i wpływ na rynek energii, stwarza nowe możliwości i modele biznesowe.
 • Społeczeństwa i środowiska - poprzez przyczynianie się do osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju, takich jak ograniczenie zmian klimatu, ochrona zasobów naturalnych, poprawa jakości powietrza i zdrowia ludzi. Zwiększa bezpieczeństwo energetyczne i niezależność, oraz wspiera wzrost gospodarczy i społeczny.

Energetyka spotyka informatykę to trend, który ma ogromny potencjał i znaczenie dla przyszłości zarządzania energią.  

Wykorzystanie nowoczesnych technologii informatycznych może pomóc w optymalizacji i zarządzaniu systemami energetycznymi. Pomogą w zwiększeniu efektywności energetycznej, obniżeniu kosztów i emisji, poprawie niezawodności i bezpieczeństwa dostaw energii. Pozwalają na integrację odnawialnych źródeł energii i transformacji energetycznej. 

Life Science Spotyka Energetykę: Innowacyjne Połączenie

Life science spotyka energetykę – co warto wiedzieć o tym innowacyjnym połączeniu?

Life Science Spotyka EnergetykęCzy kiedykolwiek zastanawialiście się, jak life science może rewolucjonizować energetykę? Dzięki połączeniu life science z odnawialnymi źródłami energii powstają innowacyjne rozwiązania. Mogą one zmienić nasze podejście do produkcji i wykorzystania energii. 

Biopaliwa: Ewolucja Tradycyjnych Źródeł Energii 

Jednym z kluczowych obszarów, gdzie life science wchodzi w interakcję z energetyką, są biopaliwa. Wykorzystując biomasy roślinne lub mikroorganizmy, biopaliwa stanowią obiecującą alternatywę dla paliw kopalnych, a jednocześnie są bardziej przyjazne dla środowiska. 

Biokatalityzatory: Optymalizacja Procesów Przemysłowych 

Innym przykładem synergii między life science a energią są biokatalityzatory, czyli enzymy stosowane w przemyśle chemicznym. Dzięki nim możliwa jest produkcja substancji chemicznych w sposób bardziej efektywny i ekologiczny. Przyczynia się to do redukcji zużycia energii i emisji zanieczyszczeń. 

Life Science Spotyka Energetykę – współpraca dla Lepszej Przyszłości 

Life scienceWażne jest, aby naukowcy, inżynierowie i przedsiębiorcy współpracowali nad dalszym rozwojem tej obiecującej synergii między life science a odnawialnymi źródłami energii. Tylko poprzez wspólną pracę i innowacje możemy stworzyć bardziej zrównoważone i efektywne rozwiązania energetyczne, które będą służyć przyszłym pokoleniom. 

Zbliżający się czas, gdy życie i energia staną się nierozłącznymi partnerami, może przynieść rewolucję w sposobie myślenia o energii. Dzięki zaawansowanym technologiom i współpracy między różnymi dziedzinami nauki, możemy dążyć do bardziej zrównoważonej przyszłości, która uwzględnia zarówno nasze potrzeby, jak i potrzeby naszej planety. 

OZE w CEE: Przegląd i Perspektywy 

Farma wiatrowaDzięki postępowi technologicznemu, odnawialne źródła energii (OZE) stają się coraz bardziej dostępne i przystępne dla przemysłu. W Polsce, w 2022 roku, zainstalowano łącznie 357 093 sztuk instalacji OZE, z czego 356 966 to instalacje fotowoltaiczne. Wraz z rosnącym zapotrzebowaniem na energię oraz zwiększającymi się kosztami paliw kopalnych, coraz więcej państw decyduje się na inwestycje w OZE. Energetyka odnawialna to nie tylko kwestia ochrony środowiska, ale także szansa na rozwój gospodarczy i niezależność energetyczną.  

Rynek OZE w Polsce 

W Polsce, rynek OZE jest jednym z najszybciej rozwijających się sektorów. W kontekście odchodzenia od wykorzystywania paliw kopalnych w przemyśle, OZE stanowią alternatywę dla tradycyjnych źródeł energii. OZE w Europie są już w stanie dostarczyć około 60% redukcji emisji gazów cieplarnianych, które będą potrzebne do osiągnięcia celu net-zero do 2050 roku. 

Planowane Zmiany i Wyzwania 

Farma fotowoltaicznaW Polsce, rząd planuje zwiększyć udział OZE w miksie energetycznym do 23,5% w 2030 roku. Jednym z najważniejszych wyzwań dla OZE jest jednak ich zmienna wydajność, która zależy od warunków atmosferycznych. Wraz z rozwojem technologii, coraz więcej firm inwestuje w magazyny energii. Pozwalają one na przechowywanie energii elektrycznej w celu wykorzystania jej w późniejszym czasie.

Kluczowa Rola OZE dla Celów Klimatycznych 

Podsumowując, OZE stanowią alternatywę dla tradycyjnych źródeł energii, a ich rozwój jest kluczowy dla osiągnięcia celów klimatycznych. W Polsce, rynek OZE rozwija się dynamicznie, a rząd planuje zwiększyć ich udział w miksie energetycznym.

Nowa Era Sieci Energetycznych: Co Przyniesie Przyszłość?

Dzięki postępowi technologicznemu, sieci energetyczne stają się Sieci energetycznecoraz bardziej inteligentne i zrównoważone. Wraz z rozwojem technologii, takich jak automatyka i zaawansowane systemy pomiarowe, możliwe jest optymalizowanie zużycia energii, zwiększanie niezawodności sieci i wsparcie dla odnawialnych źródeł energii. 

Inteligentne Sieci Energetyczne: Nowoczesne Rozwiązania dla Przyszłości

Inteligentne sieci energetyczne, inaczej smart grids, to zaawansowane systemy dystrybucji energii elektrycznej. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii, takich jak automatyzacja i zaawansowane systemy pomiarowe, możliwe jest optymalizowanie zużycia energii, zwiększanie niezawodności sieci i wsparcie dla odnawialnych źródeł energii. Inteligentne sieci energetyczne pomagają w zarządzaniu zasobami energetycznymi w sposób bardziej efektywny i zrównoważony, co przekłada się na korzyści zarówno dla konsumentów, jak i dla środowiska. 

Jak Inteligentne Sieci Energetyczne Kształtują Przyszłość?

 • Oszczędność Energii: Dzięki optymalizacji zużycia, inteligentne sieci energetyczne pozwalają na znaczną oszczędność energii. To jak znalezienie dodatkowych pieniędzy w kieszeni, które nie wiedziałeś, że masz! 
 • Zarządzanie sieciami energetycznymiZwiększenie Niezawodności Sieci: Inteligentne sieci energetyczne wykorzystują technologie automatyzacji do sterowania przepływem energii w czasie rzeczywistym. Dzięki temu można zredukować zużycie energii w okresach szczytowego obciążenia i zwiększyć jej dostępność, gdy jest najbardziej potrzebna. 
 • Wsparcie dla Odnawialnych Źródeł Energii: Inteligentne sieci energetyczne umożliwiają integrację odnawialnych źródeł energii, takich jak panele słoneczne i turbiny wiatrowe, do sieci energetycznej. Dzięki temu możliwe jest zwiększenie udziału energii odnawialnej w pełnym miksie energetycznym.  

Zainwestujmy Razem w Przyszłość Energetyki!

Inteligentne sieci energetyczne przyczyniają się do zrównoważonego gospodarowania zasobami energetycznymi, przynosząc korzyści zarówno dla konsumentów, jak i dla środowiska. Wprowadzenie tych innowacyjnych rozwiązań jest kluczowe dla osiągnięcia oszczędności energii, zwiększenia niezawodności sieci oraz skutecznego wsparcia dla odnawialnych źródeł energii, co kształtuje obiecującą przyszłość energetyki. Warto więc inwestować wspólnie w rozwój tych nowoczesnych technologii, aby przyczynić się do trwałego i efektywnego gospodarowania energią. 

Electrum Holding podpisało porozumienie o współpracy z Politechniką Gdańską

12 grudnia 2023 roku spółka Electrum Holding zawarła porozumienie o współpracy z Politechniką Gdańską. Od teraz organizacje będą wspólnie działać na rzecz rozwoju nowoczesnych technologii dla transformacji energetycznej i dekarbonizacji gospodarki, a także budowy Climate Tech Hubu dla regionu Morza Bałtyckiego. Z ramienia Politechniki Gdańskiej dokument podpisał profesor Dariusz Mikielewicz, prorektor uczelni ds. organizacji i rozwoju. Electrum Holding reprezentował Grzegorz Stanisławski, wiceprezes zarządu.

Politechnika gdańskaWażne jest, aby uczelnie, takie jak Politechnika Gdańska, i świat przemysłu mogły współpracować. Podpisujemy to porozumienie w bardzo ważnym momencie, ponieważ dzisiaj kończy się konferencja COP28 w Dubaju, poświęcona transformacji klimatycznej. Pokazujemy, że to myślenie globalne, ma dla nas również wymiar regionalny – chcemy działać w obrębie Morza Bałtyckiego. W wyniku rozwoju technologii offshore, onshore i nowej technologii wodorowej, stworzymy nowy sektor gospodarki, opa rty na transformacji energetycznej i rozwoju technologii, które przeciwdziałają zmianom klimatu” – skomentował  Grzegorz Stanisławski.

Porozumienie zakłada współpracę w obszarze edukacji na temat Climate Tech, rozwoju nowoczesnych technologii dla transformacji energetycznej i dekarbonizacji gospodarki, strategii budowy Climate Tech Hubu dla regionu Morza Bałtyckiego, technologii redukcji emisji CO2 czy optymalizacji infrastruktury sieci transmisji energetycznej.

Politechnika gdańskaPodpisanie umowy poprzedzone zostało konwersatorium naukowym „Oblicza Climate Tech w transformacji energetycznej i naprawa klimatu Regionu Morza Bałtyckiego – wyzwania dla Pomorza”. Podczas spotkania eksperci omówili wyzwania związane ze zmianami klimatu oraz innowacje, które mogą przyczynić się do ich zwalczania. Grzegorz Stanisławski przedstawił strategiczną perspektywę rozwoju Climate Tech w regionie Morza Bałtyckiego, a prezentacja innowacyjnego projektu wodorowego, przedstawiona przez prof. Krzysztofa Kosowskiego i Pawła Olechnowicza, wskazała na potencjalne korzyści związane z izotermiczną turbiną wodorową.

Porozumienie otwiera nowe możliwości współpracy między światem nauki a przemysłem, które mają na celu wspólne kreowanie innowacyjnych rozwiązań, wspierających ochronę środowiska i klimatu przez transformację energetyczną.

O Electrum

 Grupa Electrum to wiodący polski biznes Climate Tech z siedzibą w Białymstoku, oferujący kompleksowe rozwiązania z zakresu najnowszych technologii rozwoju, budowy i zarządzania projektami w obszarze energii i informacji. Dojrzałość technologiczna jej ekspertów pozwala na dostarczanie produktów i usług, które są odpowiedzią na potrzeby przemysłu i biznesu zmieniające się wraz z postępującą transformacją energetyczną. Tworzy i wprowadza w życie rozwiązania oraz buduje projekty oparte o ideę indywidualnego miksu energetycznego, zachowując równowagę między odpowiedzialnością społeczną i środowiskową biznesu a aspektem ekonomicznym.

Więcej o grupie Electrum można znaleźć na naszych kanałach społecznościowych na LinkedIn, FacebookuInstagramie.

Kontakt dla prasy

Jan Roguz

Electrum Adapt

jroguz@electrum.pl

tel. +48 539 732 610

 

Adrian Słojewski

Havas PR

adrian.slojewski@havas.com

tel. +48 519 060 351

Kształtowanie Energetyki Jutra: Wizje i Realia

Energetyka jutra to jedno z najważniejszych wyzwań, przed którymi stoi ludzkość w obliczu zmian klimatu i rosnącego zapotrzebowania na energię. Jak zaspokoić potrzeby energetyczne przy jednoczesnym ograniczeniu emisji gazów cieplarnianych i zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego? W jaki sposób wykorzystać potencjał odnawialnych źródeł energii (OZE), takich jak energia słoneczna, wiatrowa, wodna czy biomasa? Jak zintegrować OZE z istniejącymi systemami dystrybucji i magazynowania energii? Jak wykorzystać nowoczesne technologie i rozwiązania wspierające OZE w zarządzaniu obiektami, takimi jak farmy wiatrowe i fotowoltaiczne? 

Wyzwania Energetyki Jutra

Odpowiedzi na te pytania nie są proste ani jednoznaczne. Wymagają współpracy i innowacji na wielu poziomach: politycznym, ekonomicznym, społecznym, naukowym i technologicznym. Wymagają również świadomości i zaangażowania wszystkich zainteresowanych stron: producentów, dystrybutorów, konsumentów i regulatorów energii. 

Rola Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) w Globalnym Miksie Energetycznym

Odnawialne źródła energii

W Europie i na świecie obserwujemy rosnący udział OZE w miksie energetycznym. To efekt zarówno zobowiązań klimatycznych, jak i korzyści ekonomicznych i społecznych. Według Międzynarodowej Agencji Energii (IEA), OZE stanowiły w 2020 roku około 29% światowej produkcji energii elektrycznej, a do 2030 roku mają osiągnąć 43%. W Polsce, według Urzędu Regulacji Energetyki, OZE stanowiły w 2019 roku około 15% krajowej produkcji energii elektrycznej, a do 2030 roku mają osiągnąć 23.

Technologie Wspierające Rozwój Odnawialnych Źródeł Energii

Rozwój OZE wiąże się również z wieloma wyzwaniami i ograniczeniami. OZE są zazwyczaj rozproszone i zmienne. Wymaga to dostosowania systemów dystrybucji i magazynowania energii, aby zapewnić jej stabilność i jakość. OZE wymagają również nowych technologii i rozwiązań. Umożliwią one efektywne i inteligentne zarządzanie obiektami OZE, takimi jak farmy wiatrowe i fotowoltaiczne. 

Wśród takich technologii i rozwiązań można wymienić: 

 • Systemy hybrydowe, łączące różne technologie magazynowania energii, takie jak baterie, akumulatory, elektrolizery, ogniwa paliwowe, sprężone powietrze czy ciepło. Systemy hybrydowe pozwalają na zwiększenie efektywności i elastyczności magazynowania energii. Dostosowują się do zmiennego charakteru OZE i zapotrzebowania odbiorców. 
 • Energia JutraSystemy zarządzania energią, wykorzystujące zaawansowane algorytmy, sztuczną inteligencję, uczenie maszynowe czy Internet rzeczy. Systemy zarządzania energią pozwalają na optymalizację produkcji, dystrybucji i konsumpcji energii. Uwzględniają warunki rynkowe, pogodowe, techniczne i środowiskowe. Systemy zarządzania energią umożliwiają tworzenie lokalnych społeczności energetycznych, w których odbiorcy mogą produkować, magazynować, wymieniać i sprzedawać energię z OZE. 
 • Systemy monitoringu i diagnostyki, wykorzystujące sensory, kamery, drony, satelity i sztuczną inteligencję. Pozwalają na zdalne i automatyczne śledzenie stanu i wydajności obiektów OZE, wykrywanie i zapobieganie awariom, planowanie i optymalizację konserwacji i napraw. 

Energetyka Jutra: Wyzwanie i Szansa

Energetyka jutra to nie tylko wyzwanie, ale również szansa na zbudowanie zrównoważonego, bezpiecznego i sprawiedliwego systemu energetycznego, opartego na OZE. Aby to osiągnąć, potrzebna jest współpraca i innowacja na wielu poziomach oraz wykorzystanie nowoczesnych technologii i rozwiązań wspierających OZE w zarządzaniu obiektami. Tylko w ten sposób możemy sprostać zmianom klimatu i zapewnić lepszą przyszłość dla nas i naszych dzieci.