CSR

Electrum sp. z o.o. oferuje kompleksowe usługi i produkty wysokiej jakości dla klientów z obszarów energii oraz inżynierii specjalistycznej, wykorzystując nowoczesne technologie, kompetencje inżynierskie, doradcze i zarządcze oraz najwyższe standardy pracy.

Dążymy do bycia rozpoznawanym jako odpowiedzialna firma, która projektuje i wdraża innowacyjne rozwiązania, przyjazne środowisku i społeczeństwu.

Świadomi zarówno pozytywnych jak i negatywnych oddziaływań naszej działalności, uwzględniamy aspekty społeczne i środowiskowe w codziennych wyborach i decyzjach, we wszystkich sferach naszej działalności.

filary strategii CSR

Za nasze działania i ich wpływ na otoczenie ponosimy odpowiedzialność: społeczną, środowiskową i biznesową. Są to trzy główne filary strategii Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (ang. Corporate Social Responsibility – CSR). Nasze oddziaływania dotykają obszarów, w których:

działamy / zmieniamy

Obszar działań operacyjnych, nad którym mamy pełną kontrolę. Jest to obszar bezpośrednich działań naszych pracowników regulowany przez wewnętrzne polityki, procedury i kodeks postępowania.

wpływamy

Obszar działań operacyjnych, nad którym mamy pełną kontrolę. Jest to obszar bezpośrednich działań naszych pracowników regulowany przez wewnętrzne polityki, procedury i kodeks postępowania.

Inspirujemy

w pozostałych obszarach, gdzie nie mamy bezpośredniej kontroli ani wpływu, staramy się inspirować do działania. Demonstrujemy dobre praktyki i umożliwiamy pozytywną zmianę społeczną i środowiskową, np. poprzez edukacje klientów i oferowanie przyjaznych środowisku rozwiązań.

Sposób wdrożenia polityki CSR wyznacza strategia CSR, która będzie regularnie uaktualniana i komunikowana wszystkim interesariuszom.

 

Odpowiedzialność Electrum:

  • Dążenie do uzyskania skutecznej kultury zarządzania, opartej na zasadach etyki, transparentności i partnerstwa
  • Budowanie i podtrzymywanie relacji biznesowych zgodnie z elementarnymi wartościami marki oraz nieustanna ich promocja wśród interesariuszy
  • Budowanie partnerskiej współpracy z dostawcami w oparciu o dialog (zaufanie), uczciwość (etykę) i przejrzystość działań
  • Podejmowanie odpowiedzialnych decyzji zakupowych kierując się zasadami rozwoju zrównoważonego
  • Dbanie o jakość świadczonych usług i zapewnienie ich stabilnej dostawy wdrażając najwyższe normy jakościowe

odpowiedzialność biznesowa electrum

odpowiedzialność społeczna electrum

odpowiedzialność środowiskowa electrum

dialog z interesariuszami

Sposób wdrożenia polityki CSR wyznacza strategia CSR, która będzie regularnie uaktualniana i komunikowana wszystkich interesariuszom. Za realizacje strategii odpowiadają dyrektorzy z Grupy ds. CSR, której prace koordynuje Dyrektor ds. Marketingu, Członek Zarządu

KONTAkt

W razie pytań, sugestii lub uwag w odniesieniu do Strategii CSR Electrum, prosimy o kontakt pod adresem:

csr@electrum.pl