Production

Check out our offer and write to: sales@electrum.pl

Dławik gaszący suchy z płynną nadążną regulacją

FC1-S – dławiki gaszące z płynną nadążną regulacją są dzięki zastosowaniu technologii suchej (żywica poliestrowa) jednym z najbezpieczniejszych i najbardziej stabilnych dostępnych na rynku rozwiązań będących udoskonaloną wersją tzw cewki Petersena.

FC1-S całkowicie automatyzuje proces regulacji w rozdzielnicach średniego napięcia, polepszając precyzję i stabilność sieci SN oraz minimalizując kosztowne przestoje.

Precyzja regulacji

Rozwiązania na miarę i dowolne ustawienie

Przyjazny dla środowiska

Oszczędności eksploatacyjne

Niższe koszty montażu

Jakość FT Żychlin

Dławik gaszący włączony jest szeregowo między punkt neutralny transformatora uziemiającego, a ziemię. Wyposażona jest w ruchomy rdzeń magnetyczny umożliwiający zmianę wartości jej indukcyjności poprzez zmianę wielkości szczeliny powietrznej. Ruch rdzenia realizowany jest poprzez silnik zasilany z falownika. Cewka poza uzwojeniem głównym, zawiera trzy uzwojenia dodatkowe:

  • uzwojenie pomiarowe
  • uzwojenie wymuszające składową czynną
  • uzwojenie generatora do wprowadzenia sygnału napięciowego o zmiennej częstotliwości

Dodatkowo zamontowany jest przekładnik prądowy do pomiaru prądów ziemnozwarciowych w punkcie neutralnym transformatora oraz przekładnik napięciowy do pomiaru napięcia ziemnozwarciowego. Pomiar pojemości sieci odbywa się na podstawie odczytu wartości prądu i napięcia z przekładnika prądowego oraz napięciowego w odpowiedzi na wprowadzenie sygnału przez generator na różnych częstotliwościach.

HM, MV and LV cables

Electrum is a distributor of Ukrainian Yuzhcable – high quality cable, manufactured with advanced materials and technologies. The properties of cables are perpetually confirmed with tests, carried out by accredited laboratories. Certificates confirm that the cables meet worldwide standards appropriate for their intended use – including those of European Union. Certificates ISO9001 and ISO14001 confirm well-refined production methods, strict quality control and high organisation standards of the manufacturer.

Energy production

Renewable energy

Powe engineering

Railways and Public Transport

Commercial Buildings

Housing

Energy storage

Energy storage is the improvement of energy quality in the network, increasing the security of its supply and the independence of the selected area from external supplies.

Chceck out our offer of energy storage companies of the German company ADS-TEC, with which Electrum has been cooperating since 2018.

ADS-TEC manufactures warehouses for both households and small businesses as well as large enterprises wishing to secure their energy security.

Request an offer: 

sales@electrum.pl