Electrum wykona prace na potrzeby wyprowadzenia mocy z nowego bloku gazowo-parowego w Elektrociepłowni Żerań

PGNiG Termika zleciła Electrum prace na potrzeby wyprowadzenia mocy z nowego bloku gazowo-parowego w Elektrociepłowni Żerań.

Electrum wykona prace polegające na dostosowaniu i przełączeniu istniejących układów wyprowadzenia mocy (transformatorów blokowych i potrzeb ogólnych oraz urządzeń współpracujących) w Elektrociepłowni Żerań do nowej rozdzielni 110 kV, planowanej do wybudowania przez PSE S.A. w ramach umowy o przyłączenie nowego bloku gazowo-parowego do sieci przesyłowej.