Dostawa materiałów na potrzeby realizacji instalacji demonstracyjnej RIGRID – zapytanie ofertowe