Electrum członkiem stowarzyszonym PSEW

Electrum zostało członkiem-sponsorem PSEW, czyli Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej.

PSEW to jedna z najważniejszych w Polsce organizacji reprezentujących interesy branży energetyki wiatrowej – skupia czołowe firmy działające na rynku energetyki wiatrowej w Polsce, jest także członkiem EWEA (European Wind Energy Association) oraz Polskiego Komitetu Światowej Rady Energetycznej.