Electrum Service na III Forum Operatorów Farm Wiatrowych 13-14 marca

Merytoryczne wystąpienia, wymiana doświadczeń i spotkań biznesowych – FOFW w Gdańsku to jedna z największych imprez branżowych w naszej części Europy.