Electrum na warsztatach ETIP SNET w Brukseli

ETIP SNET – European Technology & Innovation Platforms Smart Networks for Energy Transition – to instytucja, stworzona przez Komisję Europejską w ramach nowego zintegrowanego strategicznego planu w dziedzinie technologii energetycznych. Organizacja skupia wielu ekspertów z sektora energetycznego.
Warsztaty ETIP SNET mają na celu wymianę doświadczeń z dziedziny energetyki, zaktualizowanie strategicznych planów badań i innowacji, a także identyfikację ich barier, w szczególności związanych z regulacją i finansowaniem. 11.października mieliśmy przyjemność przedstawiać w Brukseli proejkt Rigrid. D
zielenie się wiedzą jest jedną a misji Electrum.