Electrum realizuje e-usługę z wykorzystaniem cloud computing

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013

Wzrost konkurencyjności firmy Electrum poprzez wprowadzenie na rynek innowacyjnej e‑usługi wspomagającej zarządzanie przedsiębiorstwem, działającej w technologii cloud computing.

Całkowita wartość inwestycji: 556 626,94 zł
Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 211 563,49 zł
Kwota dofinansowania z budżetu państwa: 37 334,74 zł
Beneficjent: Electrum Sp. z o.o.

FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego – Instytucja Zarządzająca RPOWP

Zapytania ofertowe:
Highcharts
IntelliJ
komputer-przenośny
monitor
SQL
Smartfony
Tablety
Serwer typu BLADE z oprogramowaniem
Urządzenie wielofunkcyjne
Switch
Oprogramowanie ExtJS
Oprogramowanie Microsoft Windows Server
Oprogramowanie Adobe Creative Suite 6
Rzutnik
Klimatyzator