Electrum rozbuduje Zakłady Górnicze “Rudna”

Electrum rozbuduje ZG “Rudna” w Polkowicach – jeden z ważniejszych obiektów górniczych w polskim Zagłębiu Miedziowym.

Prace obejmą modernizację rozdzielni 110/10kV oraz budowę instalacji energetycznych, niskoprądowych oraz automatyki i sterowania w ramach budowy powierzchniowej stacji klimatyzacyjnej i stacji agregatów prądotwórczych. Electrum jest także autorem dokumentacji projektowej w ww. zakresie.

Rozbudowa “Rudnej” rozpocznie się w sierpniu 2014, jej zakończenie jest planowane na drugą połowę 2015 roku.