Electrum uruchomi system kompensacji mocy biernej na Farmie Wiatrowej Korsze

Na zlecenie EDP Renováveis, Electrum uruchomi na Farmie Wiatrowej Korsze system kompensacji mocy biernej, składający się z baterii kondensatorów oraz dławików. Zakres prac obejmuje m.in projekt systemu, jego dostawę i montaż, a także modernizację już istniejącej infrastruktury.

Uruchomienie planowane jest na drugi kwartał 2014.