Electrum wykona dokumentację dla budowy bloku energetycznego o mocy 910 MW

Na zlecenie Tauron Wytwarzanie S.A. Electrum wykona dokumentację techniczną instalacji elektrycznych i teletechnicznych wspólnych dla budowy bloku energetycznego 910 MW w Elektrowni Jaworzno III (w tym między innymi projekt połączenia transformatorów sprzęgłowych z rozdzielnicą 6kV, sieci telekomunikacyjnych, CCTV, komunikacji i układu automatycznej regulacji ARNE).