Electrum wykona prace na potrzeby Farm Wiatrowych Tomaszów i Poturzyn

Electrum wykona w formule „pod klucz” stację elektroenergetyczną Farmy Wiatrowej Poturzyn wraz z linią kablową 110kV.

Electrum wykonuje już na zlecenie tego samego inwestora linię kablową 110kV na potrzeby Farmy Wiatrowej Tomaszów.