Electrum wykona prace w technologii GIS

Electrum wykona prace związane z wyprowadzeniem mocy z nowobudowanych bloków nr 5 i 6 w Elektrowni Opole na napięciu 400kV oraz 110kV w technologii GIS.