Electrum zmodernizuje rozdzielnię 110 kV stacji 220/110/20 kV R-Świebodzice

W drodze przetargu nieograniczonego na kompleksową modernizację rozdzielni 110 kV stacji 220/110/20 kV R-Świebodzice wraz z dostawą i uruchomieniem 17-sto polowej rozdzielnicy wnętrzowej GIS 110kV ogłoszonego przez Tauron Dystrybucja S.A. za najkorzystniejszą uznano ofertę konsorcjum firmy Electrum sp. z o.o. . Oferta otrzymała maksymalną ocenę 100 punktów, a wartość realizacji wynosi 37 471 300 PLN netto. Prace na rozbudową sieci Tauronu będą prowadzone w okresie listopad 2013 – maj 2015.