Energetyzacja FW Zaporoże na Ukrainie

Koniec tego roku jest dla Electrum bardzo intensywny i przynosi super wiadomości! Wczoraj na Ukrainie została zenergetyzowana FW Zaporoże. Linia nadawcza o długości ponad 23 km pomyślnie przeszła 24-godzinne testy. Dzięki temu mogliśmy przeprowadzić testy szyn zbiorczych i, co najważniejsze, po raz pierwszy uruchomić transformator 330 kV.
To był najlepszy sposób na świętowanie Dnia Energetyka, przypadającego na Ukrainie właśnie 22 grudnia.