FW Korytnica pracuje

Około osiem miesięcy od podpisania umowy Electrum sp. z o.o. podaje napięcie na stacje 400/110 kV i 110/30 kV wybudowane na potrzeby największej w województwie mazowieckim farmy wiatrowej jaką jest FW Korytnica (82,5 MW).

Załączenie stacji 400/110 kV Wólka i 110/30 kV Pniewnik nastąpiło 16 grudnia o godz. 4:10. Obecnie pracują obydwie stacje wraz z linią napowietrzno-kablową 110 kV długości około 27 km. oraz linią kablową 400 kV łączącą stację 400/110 kV Wólka ze stacją 400 kV Stanisławów należącą do Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A.

Na potrzeby przyłączenia Farmy Wiatrowej Korytnica zrealizowano pierwsze w Polsce wyprowadzenie mocy z instalacji OZE za pomocą linii kablowej 400 kV. FW Korytnica jedną z niewielu w naszym kraju farm wiatrowych przyłączanych na tym poziomie napięcia.

Obie stacje wraz z linią 110 kV i linią 400 kV zostały wykonane przez Electrum.