“Inżynier ma moc” w Zespole Szkół Elektrycznych w Białymstoku

Po Politechnice Białostockiej przyszedł czas na Zespół Szkół Elektrycznych im. Janusza Groszkowskiego w Białymstoku. Wielkoformatowa instalacja z hasłem “Inżynier ma moc” pojawiła się w jednym z korytarzy szkoły.

Celem akcji jest uświadomienie młodym ludziom potencjału i odpowiedzialności związanych z zawodem inżyniera. Hasłem “Inżynier ma moc” Electrum posługuje się także w materiałach informacyjnych i edukacyjnych skierowanych do młodych ludzi, takich jak strona Inżynier ma moc na Facebooku.

Logo Electrum, wśród innych lokalnych firm, pojawiło się też ostatnio na tablicy Koalicja lokalna instytucji edukacyjnych i pracodawców na rzecz dostosowania oferty kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy naprzeciwko głównego wejścia do budynku ZSE.