Nowy partner Electrum na Ukrainie -firma ЕДС

Electrum rozpoczęło współpracę z ukraińską firmą ЕДС.  Nasza współpraca opiera się na wspólnych działaniach w dziedzinie innowacji, zarówno w obszarze produktów, jak i usług. Dotyczy w szczególności: robót budowlanych, prac elektrycznych, dostaw urządzeń oraz działania w obszarze zasobów ludzkich

Wspólnie realizowany kontrakt „Fiedorowka” dotyczy dostawy materiałów do przebudowy podstacji linii 150 kV dla Ukraińskich Kolei. Zaopatrzenie obejmuje przełączniki, rozłączniki, SCADA, akcesoria do stacji.