Power China z wizytą na farmach Electrum

Parę dni temu odwiedzili nas pracownicy Power China. Wspólnie oglądaliśmy wybudowane przez Electrum i serwisowane przez Electrum Service farmy fotowoltaiczną i wiatrową.