Projekt realizowany przez Electrum na międzynarodowej konferencji naukowej

Jakie narzędzia informatyczne pozwalają sterować systemami smart grid, by pracowały efektywnie? Czy jest możliwe stworzenie uniwersalnych wytycznych do optymalizacji takich systemów? I jeśli tak, w jaki sposób możemy te wytyczne stworzyć? Na te i inne pytania szuka w swojej pracy naukowej Marta Popławska, doktorantka na Wydziale Informatyki Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych, a na co dzień Wiceprezes i Dyrektor Handlowy Electrum sp. z o.o.

20 marca 2018 Marta Popławska wzięła udział w Międzynarodowym Kongresie Odnawialnej Energii (IREC) w Hammamet w Tunezji, przedstawiając artykuł naukowy pt. Projekt “Rigrid” jako pierwszy polski krok w kierunku samoregulacji i “zielonego” systemu inteligentnych sieci oraz powiązany z tym tematem referat. Artykuł powstał jako jeden z efektów pracy nad projektem RIGRID, realizowanym wspólnie z m.in. Instytutem Fraunhofera, Politechniką Warszawską i Europejskim Instytutem Miedzi.

Projekt RIGRID realizuje założenia międzynarodowej inicjatywy ERA-Net Smart Grid Plus poprzez opracowanie metodologii, narzędzi i instalacji demonstracyjnych Smart Grid. Jednym z głównych celów projektu jest opracowanie interaktywnego narzędzia do planowania inteligentnych sieci elektroenergetycznych na obszarach wiejskich. Dzięki temu możliwe będzie wcześniejsze, testowe sprawdzenie technicznego, ekonomicznego i społecznego kontekstu budowy nowej instalacji PV czy elektrowni wiatrowej w określonym miejscu. Pozwoli zbadać, czy proponowana infrastruktura energetyczna będzie zapewniać niezawodną i ciągłą dostawę energii odbiorcom, a także wpływać na układ przestrzenny i w jaki sposób „wpisze się” w konkretną lokalizację i otoczenie. Ma to duże znaczenie przy konsultacjach z lokalną społecznością. Da również odpowiedź, jaka wielkość i moc magazynu energii czy instalacji OZE będzie uzasadniona technicznie i ekonomicznie, a także jakie efekty może przynieść taka inwestycja.

W ramach projektu RIGRID instalacja demonstracyjna została zainstalowana w gminie Puńsk, położonej w północno-wschodniej części województwa podlaskiego. Obecnie trwają tam testy zainstalowanego oprogramowania. Dane przez nie zebrane posłużą m.in. do opracowania zestawu wytycznych, możliwych do zaimplementowania w innych lokalizacjach. Wraz z danymi pochodzącymi z kilku podobnych inicjatyw na świecie, rezultaty projektu RIGRID będą materiałem do wspomnianej wyżej informatycznej pracy naukowo-badawczej. Natomiast wyniki i produkty stworzone w trakcie projektu oraz poszukiwań naukowo-badawczych już teraz będą wdrażane w ramach nowej usługi Electrum w zakresie optymalizacji systemów elektroenergetycznych.

Więcej na temat projektu RIGRID na stronie www.rigrid.pl