Projekt RIGRID na finiszu

Konferencją i uroczystym otwarciem centrum demonstracyjnego podsumowano projekt Rigrid, realizowany przez Electrum wspólnie z Instytutem Fraunhofera, Politechniką Warszawską, Europesjkim Instytutem Miedzi, RegenerativKraftwerke Harz GmbH & Co oraz Harz Regenerativ Druiberg.

W urzędzie gminy Puńsk otwarte zostało centrum informacyjne na temat projektu, oficjalnie zainaugurowano też pracę centrum demonstracyjnego pracującego w ramach lokalnej infrastruktury.

Projekt RIGRID realizował założenia międzynarodowej inicjatywy ERA-Net Smart Grid Plus poprzez opracowanie metodologii, narzędzi i instalacji demonstracyjnych Smart Grid. W ramach projektu udało się opracować interaktywne narzędzia do planowania inteligentnych sieci elektroenergetycznych na obszarach wiejskich. Dzięki temu możliwe jest wcześniejsze, testowe sprawdzenie technicznego, ekonomicznego i społecznego kontekstu budowy nowej instalacji w określonym miejscu.

Więcej informacji na www.rigrid.pl