Smart City Białystok. Człowiek, miasto, technologia.

16 października w Białymstoku odbyła się konferencja “Smart City Białystok. Człowiek, miasto, technologia.”

O swoich doświadczeniach opowiadali prelegenci z wiodących firm technologicznych, miejskich stowarzyszeń i środowisk naukowych (Orange Polska, Intratel, Szkoła Główna Handlowa, Rowerowy Białystok i inni). Wśród nich był również Marcin Delegacz, który opowiedział o projekcie Rigrid i systemie EMACS, który jest jego owocem.