Stacja 220/110/33 kV Nowe Czarnowo oraz linia kablowa 220 kV wybudowane przez Electrum już pracują

Wybudowane na potrzeby powstającej w województwie zachodniopomorskim Farmy Wiatrowej Banie stacje: 220/110/30 kV Nowe Czarnowo oraz 110/33 kV Kozielice już pracują.

W piątek 6 listopada został pomyślnie zakończony program pierwszego załączenia i obecnie obie stacje wraz z najdłuższą w Polsce, półtorakilometrową linią kablową 220kV łączącą nową stację Nowe Czarnowo ze stacją Krajnik należącą do Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. są pod napięciem i pracują.

Stacja 220/110/33 Nowe Czarnowo wraz z linią 220kV oraz stacja 110/33 kV Kozielice zostały przyłączone do sieci PSE S.A. po pięciu miesiącach i jednym tygodniu od rozpoczęcia prac na placu budowy i niespełna siedmiu miesiącach od rozpoczęcia prac nad projektem wykonawczym.

Na stacji Nowe Czarnowo wybudowano rozdzielnię 220 kV i rozdzielnię 110 kV oraz zamontowano jednostkę transformatorową 220/110/33 kV o mocy 120MVA oraz wykonano wszystkie niezbędne prace umożliwiające zabudowę w przyszłości drugiej takiej jednostki.

Na stacji Kozielice wybudowano rozdzielnię 110 kV oraz rozdzielnię 33 kV i zastosowano dwa transformatory 110/33 kV o mocy znamionowej 63MVA każdy. Pozwoliło to na rozpoczęcie przyłączania do systemu elektroenergetycznego nowobudowanych 25 turbin wiatrowych o mocy 2 MVA każda.

Obie stacje wraz z linią 220kV zostały wykonane w całości przez Electrum sp. z o. o w ramach konsorcjum realizującego budowę infrastruktury na potrzeby Farmy Wiatrowej Banie. Pozostałe spółki wchodzące w skład konsorcjum to Erbud S.A. oraz PBDI S.A.