Technologie Efektywności Energetycznej” TEFEN’2019

11 kwietnia na Wydziale Elektrycznym Politechniki Białostockiej opowiadaliśmy o naszym autorskim oprogramowaniu – systemie Emacs. System ten jest odpowiedzią na problemy związane z integracją, przetwarzaniem i prezentacją z wielu źródeł informacji w jeden spójny system.

Celem konferencji była dyskusja naukowa i część warsztatowa z udziałem przedstawicieli środowisk: akademickich, eksperckich, administracji publicznej oraz branży energetycznej. Podczas panelu plenarnego poruszone zostały zagadnienia odnoszące się do problematyki efektywności energetycznej w kontekście wykorzystania OZE i światła dziennego oraz systemów elektroenergetycznych w kształtowaniu bilansu energetycznego budynków użyteczności publicznej i terenów gminnych.