Wmurowanie kamienia węgielnego pod FW Orla

Budowa trwa już od kilku tygodni, ale teraz rozpoczęła się oficjalnie. Pod farmę wiatrową Orla, której Generalnym Wykonawcą jest Electrum, wmurowano 18 czerwca kamień węgielny.

W uroczystości wzięli udział przedstawiciele inwestora – spółki należącej do Nordex Windpark Beteiligung GmbH, momentum Infra 1 GmbH, Eurowatt S.C.A. oraz Winergy Orla Wind Limited – a także lokalnych władz i Generalnego Wykonawcy – konsorcjum tworzonego przez Electrum sp. z o.o. i Unibep S.A. Złożyli oni swoje podpisy pod Aktem Erekcyjnym, który razem z polskimi monetami, aktualną gazetą i planem Farmy Wiatrowej Orla został w mosiężnej tubie wmurowany w fundament turbiny nr 4.

Prace projektowe oraz przygotowanie dokumentacji technicznej, niezbędnej do rozpoczęcia inwestycji FW Orla trwały od 6 lat. Po zakończeniu etapu przygotowawczego, na początku czerwca 2014, wykonawca przystąpił do prac inżynieryjnych i budowlanych.

Zakończenie pierwszego etapu budowy nastąpi jesienią 2014. Pierwsze 9 z planowanych 15 turbin zacznie produkować energię elektryczną pod koniec roku.
Koszt realizacji inwestycji szacowany jest na blisko 270 mln zł. Część tej kwoty pochodzić będzie z kredytu inwestycyjnego w wysokości 94 mln zł., którego udzielił Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju.