Zapytanie ofertowe – centrum demonstracyjne i broszury [rozstrzygnięte]

Zapraszamy do składania ofert na dostawę usługi wykonania centrum demonstracyjnego oraz broszur na potrzeby realizacji projektu RIGRID

Termin składania ofert upływa 6 kwietnia 2018.

[AKTUALIZACJA 6.04.2018]

Electrum sp. z o.o. informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego na dostawę materiałów na potrzeby upowszechniania wyników projektu RIGRID w ramach projektu „Inteligentne Sieci Elektroenergetyczne na obszarach wiejskich RIGRID” współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu ERA-Net Smart Grids Plus

wybrano oferty:

 

  1. Agencja Reklamowa Idea Print S.C. ul. Składowa 10, 15-399 Białystok, NIP 542-323-55-46 na zadanie nr 1. Druk materiałów poligraficznych
  2. BIT S.A., Aleja Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa, NIP 108-00-09-907 na zadanie nr 2 – Zadanie 2 – Dostarczenie mini komputera
  3. Agencja Reklamowa Idea Print S.C. ul. Składowa 10, 15-399 Białystok, NIP 542-323-55-46 na zadanie nr 3 Ekspozytor z telewizorem, montowany w hallu gminy Puńsk

 

 

Do pobrania:

Zapytanie ofertowe – centrum demonstracyjne i broszury