OFERTY PRACY

PROJECT MANAGER

Twoje zadania:

przygotowanie planu realizacji projektu i monitorowanie postępów prac zgodnie z przyjętym harmonogramem; nawiązywanie i podtrzymywanie relacji z Inwestorem/Zamawiającym […]

 

KIEROWNIK ROBÓT BUDOWLANYCH

Twoje zadania:

organizacja i kontrola realizacji robót budowlanych (fundamenty, drogi i budynki na stacjach WN/SN i innych obiektach elektroenergetycznych); nadzór nad pracownikami, zgodnością, jakością i terminowością wykonania robót; kontrola i rozliczanie podwykonawców, odbiory wykonywanych robót […]

INŻYNIER BUDOWY W ZAKRESIE ROBÓT ELEKTRYCZNYCH

Twoje zadania:

udział w organizacji i kontroli realizacji robót instalacyjnych (instalacje na stacjach WN/SN i innych obiektach elektroenergetycznych oraz komercyjnych), nadzór nad pracownikami, zgodnością, jakością i terminowością wykonania robót, udział w  […]

 

INŻYNIER BUDOWY W ZAKRESIE ROBÓT BUDOWLANYCH

Twoje zadania:

udział w organizacji i kontroli realizacji robót budowlanych (na stacjach WN/SN i innych obiektach elektroenergetycznych oraz komercyjnych); nadzór nad pracownikami, zgodnością, jakością i terminowością wykonania robót, […]

 

KIEROWNIK ROBÓT ELEKTRYCZNYCH

Twoje zadania:

organizacja i kontrola realizacji robót elektrycznych (stacje WN/SN, inne obiekty elektroenergetyczne oraz komercyjne); nadzór nad pracownikami, zgodnością, jakością i terminowością wykonania robót; zapewnienie przestrzegania przepisów BHP; prowadzenie dokumentacji robót, bieżące raportowanie danych […]