.

OFERTY PRACY

PROJECT MANAGER

Twoje zadania:

przygotowanie planu realizacji projektu i monitorowanie postępów prac zgodnie z przyjętym harmonogramem; nawiązywanie i podtrzymywanie relacji z Inwestorem/Zamawiającym […]

 

SPECJALISTA DS. ZAKUPÓW

Twoje zadania:

udział w procesie ofertowania i projektowania w zakresie doboru i zakupu materiałów, dokonywanie zakupów na realizowane kontrakty, optymalizacja cen i organizacja procesu dostaw materiałów elektroinstalacyjnych […]

 

SPECJALISTA DS. HELPDESK

Twoje zadania:

kreowanie zmian optymalizujących prace w danym obszarze i mających na celu automatyzację zadań; instalacja, serwis i ewidencjonowania sprzętu komputerowego; instalacja, utrzymywanie systemów operacyjnych Windows oraz typowych aplikacji biurowych; przygotowanie do pracy urządzeń mobilnych opartych na systemie Android, iOS; obsługa zgłoszeń Service Desk (wsparcie na poziomie level 1,2) […]

SPECJALISTA DS. QSHE

Twoje zadania:

tworzenie i aktualizacja dokumentacji QHSE na potrzeby prowadzonych kontraktów; monitorowanie i ocena efektywności systemu zarządzania w zakresie norm 14001:2015 i OHSAS 18001:2007; nadzorowanie funkcjonowania systemu zarządzania BHP i OŚ w zakresie norm 14001:2015 i OHSAS 18001:2007; wykonywanie obowiązków wynikających z rozporządzenia Rady Ministrów o służbie BHP; monitorowanie spraw związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy w firmie, pełnienie funkcji doradczej i kontrolnej oraz podejmowanie odpowiednich działań w tym zakresie; przeprowadzanie audytów oraz raportowanie o stanie warunków bezpieczeństwa i higieny pracy w biurze organizacji oraz na terenie realizowanych inwestycji […]

SPECJALISTA DS. OFERTOWANIA

Twoje zadania:

tworzenie wycen i ofert z jednego zakresów: elektroenergetyki, fotowoltaiki, automatyki, instalacji elektrycznych lub niskoprądowych (na podstawie otrzymanej dokumentacji przetargowej lub opracowanej własnej koncepcji instalacji)[…]

KIEROWNIK ROBÓT BUDOWLANYCH

Twoje zadania:

organizacja i kontrola realizacji robót budowlanych (fundamenty, drogi i budynki na stacjach WN/SN i innych obiektach elektroenergetycznych); nadzór nad pracownikami, zgodnością, jakością i terminowością wykonania robót; kontrola i rozliczanie podwykonawców, odbiory wykonywanych robót […]

INŻYNIER BUDOWY W ZAKRESIE ROBÓT BUDOWLANYCH

Twoje zadania:

udział w organizacji i kontroli realizacji robót budowlanych (na stacjach WN/SN i innych obiektach elektroenergetycznych oraz komercyjnych); nadzór nad pracownikami, zgodnością, jakością i terminowością wykonania robót, […]

 

INŻYNIER BUDOWY W ZAKRESIE ROBÓT ELEKTRYCZNYCH

Twoje zadania:

udział w organizacji i kontroli realizacji robót instalacyjnych (instalacje na stacjach WN/SN i innych obiektach elektroenergetycznych oraz komercyjnych), nadzór nad pracownikami, zgodnością, jakością i terminowością wykonania robót, udział w  […]

 

KIEROWNIK ROBÓT ELEKTRYCZNYCH

Twoje zadania:

organizacja i kontrola realizacji robót elektrycznych (stacje WN/SN, inne obiekty elektroenergetyczne oraz komercyjne); nadzór nad pracownikami, zgodnością, jakością i terminowością wykonania robót; zapewnienie przestrzegania przepisów BHP; prowadzenie dokumentacji robót, bieżące raportowanie danych […]