Farma Wiatrowa Taczalin (45,1 MW)

Opracowanie projektu wykonawczego; wykonanie linii kablowych SN 30kV i światłowodów pomiędzy turbinami wiatrowymi a stacją elektroenergetyczną 110/30kV FW Taczalin; wykonanie linii kablowej WN 110kV i światłowodu relacji GPO FW Taczalin – GPZ Górka.

Skills

Posted on

29 grudnia, 2015