Stacja 110/15 kV Rzeszów Dworzysko oraz linie zasilające 110 kV – projekt

Opracowanie projektu budowlanego oraz uzyskanie wszystkich niezbędnych uzgodnień, opinii i pozwoleń wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji budowlanej. Opracowanie projektów wykonawczych niezbędnych do prawidłowej realizacji inwestycji.Opracowanie kosztorysów inwestorskich, z podziałem na poszczególne obiekty, w tym na roboty budowlane, instalacyjne i sieci, roboty rozbiórkowe zbędnych obiektów itp.

Skills

Posted on

29 grudnia, 2015