Zakłady Górnicze „Rudna” – rozbudowa rozdzielni 110/10kV oraz układ trigeneracji

,

Rozbudowa rozdzielni 110/10kV. Budowa instalacji energetycznych, niskoprądowych, automatyki i sterowania w ramach budowy powierzchniowej stacji klimatyzacyjnej i stacji agregatów prądotwórczych. Wykonanie dokumentacji projektowej w ww. zakresie.

Skills

Posted on

29 grudnia, 2015