.
Farma Wiatrowa Banie-Kozielice

Farma Wiatrowa Banie-Kozielice

Wyprowadzenie mocy na napięciu 220kV. Najdłuższa w Polsce linia kablowa 220kV. Stacja 220/110kV oraz stacja 110/33kV.
Farma Wiatrowa Tyszowce

Farma Wiatrowa Tyszowce

Stacja 110/30kV, linia kablowa 110kV oraz projekt budowlano-wykonawczy pola 110kV w stacji PGE Dystrybucja S.A.
Farma Wiatrowa Krywiatycze (15 MW)

Farma Wiatrowa Krywiatycze (15 MW)

Kompletne wykonanie farmy wiatrowej (BoP), w tym: wybudowanie fundamentów pod turbiny wiatrowe, budowa stacji elektroenergetycznej i sieci kablowej, budowa i przebudowa dróg lokalnych, dostawa i montaż układów pomiarowych oraz systemów teletechnicznych na potrzeby...

Farma Wiatrowa Tomaszów

Linia kablowa 110kV oraz projekt budowlano-wykonawczy pola 110kV w stacji PGE Dystrybucja S.A.

Farma Wiatrowa Suchań

Stacja 110/20 kV oraz układy pomiarowe energii zielonej w turbinach.