Galeria Północna w Warszawie

Galeria Północna w Warszawie

Kompleksowe wykonanie silnoprądowych instalacji elektrycznych, w tym m.in. zewnętrznej sieci SN, tras kablowych, instalacji oświetleniowo-siłowej oraz wyposażenie urządzeń stacji transformatorowej pzo i montaż rozdzielnic elektrycznych.
Farma Wiatrowa Korytnica

Farma Wiatrowa Korytnica

Wyprowadzenie mocy na napięciu 400kV. Druga najdłuższa w Polsce linia kablowa 400kV. Stacja 400/110kV oraz stacja 110/30kV.