Programy Unii Europejskiej

RIGRID

Projekt „Inteligentne Sieci Elektroenergetyczne na obszarach wiejskich – RIGRID” współfinansowany jest przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu ERA-Net Smart Grids Plus. This project has received funding in the framework of the joint programming initiative ERA-Net Smart Grids Plus, with support from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme.

 • Nazwa beneficjenta: Electrum sp. z o.o.
 • Wartość kosztów kwalifikowanych: 1 435 000 PLN
 • Wartość dofinansowania: 717 500 PLN
 • Okres realizacji: 01.05.2016 – 30.04.2018

Partnerzy projektu: Fraunhofer IFF, Niemcy; Electrum sp. z o.o., Polska; Politechnika Warszawska, Instytut Elektroenergetyki, Polska; Europejski Instytut Miedzi, Polska

więcej na: www.rigrid.pl

“Odpowiedzialny rozwój firmy ELECTRUM SP. Z O.O.”

Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Electrum pozyskało dofinansowanie na wdrożenie strategii CSR w firmie w ramach konkursu organizowanego przez Swiss Contribution oraz PARP. Realizowane działania CSR:

 • w obszarze relacji z personelem – badanie kompetencji pracowników, wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów, zabezpieczenia BHP (wdrożenie OHSAS 18001)
 • w obszarze społecznym – opracowanie strategii CSR i raportu społecznego wg międzynarodowego standardu Global Reporting Initiative (GRI), wdrożenie systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015
 • w obszarze społecznym – opracowanie strategii CSR i raportu społecznego wg międzynarodowego standardu Global Reporting Initiative (GRI), wdrożenie systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015

Strategia wzornicza

Electrum sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Kreowanie przewagi konkurencyjnej firmy Electrum sp. z o.o. w oparciu o strategię wzorniczą.

Celem projektu jest przeprowadzenie audytu wzorniczego oraz stworzenie strategii wzorniczej.

Dofinansowanie projektu z UE: 98 600 PLN

“Kierunek na nowe rynki”

Projekt „Kierunek na nowe rynki – rozwój działalności eksportowej firmy Electrum sp. z o.o.” współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, w ramach działania 1.2 Internacjonalizacja MŚP.

 • Nazwa beneficjenta: Electrum sp. z o.o.
 • Wartość kosztów kwalifikowanych: 22 490 PLN
 • Wartość dofinansowania: 17 992 PLN
 • Okres realizacji: 01.03.2017 – 31.08.2017

Celem projektu jest opracowanie nowego „Modelu Biznesowego Internacjonalizacji (MBI)”.