Electrum Solution .

engineering  INSIDE OUT

Інформація про обробку персональних даних гостей у тов «Electrum»

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБРОБКУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ ГОСТЕЙ У ТОВ «ELECTRUM»

 

Шановні гості, ми обробляємо надані Вами персональні дані, з метою встановлення осіб, які заходять та перебувають у місцезнаходженні або офісах ТОВ «Electrum», працівники відео-моніторингу також обробляють зображення. Нижче наведено детальну інформацію щодо обробки Ваших персональних даних.

 

 1. Адміністратором персональних даних гостей є ТОВ «Electrum» з місцезнаходженням у Білостоці, внесене до реєстру підприємців Державного судового реєстру, який веде Районний суд у Білостоці, XII Господарський відділ Державного судового реєстру під номером KRS: 0000080197, ІПН: 5422741371; статистичний номер РЕГОН: 052025420, статутний капітал у розмірі000,00 PLN, далі іменується «Electrum».
 2. З приводу усіх справ, що стосуються захисту персональних даних, в тому числі також з метою використання прав, які має дана особа, можна зв’язатись електронною поштою, за адресою: electrum@electrum.pl.
 3. Надані персональні дані, в тому числі також дані у виді зображення особи, зареєстрованого камерами відео-моніторингу, будуть оброблятись Electrum з метою реалізації юридично обґрунтованих інтересів, пов’язаних з забезпеченням безпеки на території місцезнаходження та офісів, які використовує «Electrum», захисту майна і таємниць, які охороняються законом, а також перевірки гостей.
 4. Одержувачами даних можуть бути фірми, які надають телеінформаційні послуги, постачальники технічного обладнання, фірми, які надають послуги з охорони майна, юридичні контори та товариства холдингу, які співпрацюють з адміністратором.
 5. Дані гостей будуть зберігатись:
  a) протягом періоду пов’язаного зі спливом терміну заявлення можливих претензій,
  b) у випадку записів з відео-моніторингу – протягом максимум 2 місяців, якщо не будуть передані в межах судового чи адміністративного провадження. 
 6. Кожен має право, з обмеженнями, передбаченими Регламентом Європейського Парламенту і Ради (ЄС) 2016/679 від 27 квітня 2016 р. про захист фізичних осіб у зв’язку з опрацюванням персональних даних і про вільний рух таких даних, та про скасування Директиви 95/46/ЄС (Загальний регламент про захист даних), доступу до змісту наданих даних, та право на їх спростування, видалення, обмеження їх обробки, право перенесення даних, заперечення щодо їх обробки, а також право на подання скарги до Голови Управління з захисту персональних даних.
 7. Надання персональних даних є добровільним, проте необхідним для забезпечення безпеки та захисту у місцезнаходженні та офісах «Electrum» і перевірки гостей.
Інформація про обробку персональних даних осіб, які контактують з тов «Electrum»

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБРОБКУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ ОСІБ, ЯКІ КОНТАКТУЮТЬ З ТОВ «ELECTRUM»

 

Шановне панство, повідомляємо, що під час телефонного контакту чи контакту за допомогою електронної пошти, персональні дані, які Ви надали можуть оброблятись. Нижче наведено детальну інформацію щодо обробки Ваших персональних даних.

 

 

 1. Адміністратором наданих Вами персональних даних є ТОВ «Electrum» з місцезнаходженням у Білостоці, внесене до реєстру підприємців Державного судового реєстру, який веде Районний суд у Білостоці, XII Господарський відділ Державного судового реєстру під номером KRS: 0000080197, ІПН: 5422741371; статистичний номер РЕГОН: 052025420, статутний капітал у розмірі 400.000,00 PLN, далі іменується «Electrum».
 2. З приводу усіх справ, що стосуються захисту персональних даних, в тому числі також з метою використання прав, які має дана особа, можна зв’язатись електронною поштою, за адресою: electrum@electrum.pl.
 3. Надані персональні дані будуть оброблятись «Electrum»
  a) з метою вчинення дій перед укладенням договору, укладенням самого договору;
  b) з метою реалізації юридично обґрунтованих інтересів, пов’язаних з необхідністю вирішення інших подій та справ, виконувати які зобов’язане «Electrum», в тому числі відповіді на надіслані запитання та підтримування подальшого контакту;
  c) з іншою метою, пов’язаною з веденою господарською діяльністю, в тому числі реалізацією юридично обґрунтованих інтересів, пов’язаних з необхідністю вимоги відшкодувань, пов’язаних з реалізованими договорами, наданими послугами;
  d) на підставі згоди – з метою, вказаною у змісті згоди.
 4. Надані персональні дані можуть надаватись співпрацюючим суб’єктам на підставі договорів доручення обробки даних, в тому числі субпідрядникам наданих послуг, постачальникам телеінформацій них послуг, технічного обладнання, фірмам які надають послуги із захисту майна, юридичним конторам та товариствам холдингу «Electrum».
 5. Персональні дані будуть зберігатись протягом часу, необхідного для вирішення заявленої справи або випадку, однак не довше одного року, терміну дії договору, а у випадку надання згоди на обробку персональних даних – до моменту її відкликання, після припинення договору – протягом періоду, пов’язаного з завершенням терміну заявлення претензій, які виникають з укладеного договору та передбаченого положеннями законодавства щодо дій, які вчиняють контрольні органи.
 6. Кожен має право, з обмеженнями, передбаченими Регламентом Європейського Парламенту і Ради (ЄС) 2016/679 від 27 квітня 2016 р. про захист фізичних осіб у зв’язку з опрацюванням персональних даних і про вільний рух таких даних, та про скасування Директиви 95/46/ЄС (Загальний регламент про захист даних), доступу до змісту наданих даних, та право на їх спростування, видалення, обмеження їх обробки, право перенесення даних, заперечення щодо їх обробки, а також право на подання скарги до Голови Управління з захисту персональних даних.
 7. Надання персональних даних є добровільним, проте необхідним для правильного та ефективного вирішення Вашої справи чи заяви, а також відповіді на запитання та подальшого листування.
Інформація про обробку даних працівників та співробітників виконавців тов «Electrum»

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБРОБКУ ДАНИХ ПРАЦІВНИКІВ ТА СПІВРОБІТНИКІВ ВИКОНАВЦІВ ТОВ «ELECTRUM»

 

Шановне панство, інформуємо, що у зв’язку з укладеним договором з Клієнтом з метою вчинення дій перед укладенням такого договору, ми обробляємо Ваші персональні дані, які є контактними даними, як дані працівників та співробітників Клієнта. Нижче наведено детальну інформацію щодо обробки Ваших персональних даних.

 

 1. Адміністратором персональних даних представників, працівників та співробітників Виконавця є ТОВ «Electrum» з місцезнаходженням у Білостоці, внесене до реєстру підприємців Державного судового реєстру, який веде Районний суд у Білостоці, XII Господарський відділ Державного судового реєстру під номером KRS: 0000080197, ІПН: 5422741371; статистичний номер РЕГОН: 052025420, статутний капітал у розмірі 400.000,00 PLN, далі іменується «Замовник».
 2. З приводу усіх справ, що стосуються захисту персональних даних, в тому числі також з метою використання прав, які має дана особа, можна зв’язатись електронною поштою, за адресою: electrum@electrum.pl
 3. Надані Замовнику дані будуть оброблятись з метою, пов’язаною з укладенням договору та з метою контакту, у тому числі пов’язаною з виконанням договору, укладеного між Замовником та Виконавцем. Підставою для обробки персональних даних є юридично обґрунтований інтерес адміністратора даних, який надав дані – Виконавця, а також юридично обґрунтований інтерес Замовника, якому ці дані були надані. Обґрунтованим інтересом є можливість правильної та ефективної реалізації Договору, укладеного між цими суб’єктами.
 4. Замовник буде обробляти такі категорії персональних даних: ім’я, прізвище, посада та контактні дані у сфері, переданій Виконавцем, який є джерелом персональних даних.
 5. Персональні дані можуть передаватися співпрацюючим суб’єктам, на підставі договорів доручення обробки даних, включаючи субпідрядників наданих послуг, постачальників телеінформаційних послуг, технічного обладнання, кур’єрських компаній, а також інших одержувачів, зокрема оператора поштового зв’язку та товариств холдингу.
 6. Персональні дані зберігатимуться до тих пір, поки не будуть виконані юридично обґрунтовані інтереси, пов’язані з укладенням та реалізацією укладеного Договору, які є підставою для цієї обробки, для архівізації, а також пов’язані зі строком подання можливих вимог.
 7. Кожна особа, дані якої були передані, з обмеженнями вказаними у Загальному регламенті про захист даних, має право доступу до змісту наданих даних, право їх спростовувати, видаляти, обмежувати обробку, право на перенесення даних, заперечення щодо обробки даних, а також право подати скаргу до Голови Управління з захисту персональних даних.
 8. Надання персональних даних представників Виконавця є вимогою положень законодавства з метою укладення цього Договору і необхідне для його правильної реалізації, а у випадку даних працівників та співробітників є добровільним та впливає на ефективність та правильність його виконання. Ненадання персональних даних унеможливить укладення договору та його виконання чи правильну його реалізацію.

 

Інформація про обробку персональних даних виконавців та підрядників тов «Electrum»

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБРОБКУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ ВИКОНАВЦІВ ТА ПІДРЯДНИКІВ ТОВ «ELECTRUM»

 

 1. Адміністратором персональних даних Виконавця/Замовника є ТОВ «Electrum» з місцезнаходженням у Білостоці, внесене до реєстру підприємців Державного судового реєстру, який веде Районний суд у Білостоці, XII Господарський відділ Державного судового реєстру під номером KRS: 0000080197, ІПН: 5422741371; статистичний номер РЕГОН: 052025420, статутний капітал у розмірі 400.000,00 PLN, далі іменується «Замовник».
 2. З приводу усіх справ, що стосуються захисту персональних даних, в тому числі також з метою використання прав, які має дана особа, можна зв’язатись електронною поштою, за адресою: electrum@electrum.pl
 3. Надані персональні дані будуть оброблятись Замовником
  a) з метою вчинення дій перед укладенням договору та реалізації договору; 
  b) з метою виконання правових обов’язків адміністратора у сфері розрахунку укладених договорів та ведення бухгалтерських книг, а також архівізації податкової документації;
  c) з іншою метою, пов’язаною з веденою господарською діяльністю, в тому числі реалізацією юридично обґрунтованих інтересів, пов’язаних з необхідністю вимоги відшкодувань, пов’язаних з укладенням цього договору або співпрацею з економічними інформагентствами з метою перевірки надійності та платоспроможності Виконавця/Підрядника, необхідністю належного виконання юридичних обов’язків перед Інвестором, які виникають з Контракту укладеного Замовником;
  d) на підставі згоди – у випадку якщо згода вимагається та з метою, вказаною у змісті згоди.
 4. У межах діяльності, пов’язаної з реалізацією предмета укладених договорів, Замовник може передавати персональні дані таким категоріям одержувачів:
  a) співпрацюючим суб’єктам на підставі договорів доручення обробки даних, в тому числі юридичним конторам, субпідрядникам наданих послуг, постачальникам телеінформаційних послуг, технічного обладнання, кур’єрським фірмам;
  b) товариствам холдингу;
  c) поштовим операторам, банкам та фінансовим установам у межах реалізації безготівкових платежів;
  d) органам та публічним суб’єктам на підставі положень законодавства, окрім ведених конкретних проваджень.
 5. Персональні дані Виконавця/Замовника, зберігаються протягом періоду дії договору, а у разі надання згоди на обробку персональних даних – до моменту її відкликання, а після припинення договору – протягом періоду, пов’язаного з завершенням строку заявлення вимог, які виникають з укладеного договору, та передбаченого положеннями законодавства для архівізації документації.
 6. Виконавець/Замовник, з обмеженнями, передбаченими Регламентом Європейського Парламенту і Ради (ЄС) 2016/679 від 27 квітня 2016 р. про захист фізичних осіб у зв’язку з опрацюванням персональних даних і про вільний рух таких даних, та про скасування Директиви 95/46/ЄС (Загальний регламент про захист даних), має право доступу до змісту наданих даних, та право на їх спростування, видалення, обмеження їх обробки, право перенесення даних, заперечення щодо їх обробки, а також право на подання скарги до Голови Управління з захисту персональних даних.
 7. Надання персональних даних є вимогою положень законодавства з метою укладення цього Договору і необхідне для його правильної реалізації, а у випадку згоди є добровільним та впливає на ефективність та правильність його виконання, при цьому Виконавець/Замовник мають право відкликати згоду у будь-який момент, проте обробка даних, проведена до цього часу на підставі згоди залишається законною. Ненадання персональних даних унеможливить укладення договору та його виконання.