USŁUGI

Świadczymy pełen zakres usług – od Konsultingu i Project Development, przez Projektowanie, Inżyniering i Realizację, aż po Serwis i Eksploatację, czyli kompleksową obsługę infrastruktury elektroenergetycznej na terenie całego kraju.

Konsulting i Project Development

value engineering

due dilligence

optymalizacja kosztowa

koncepcje oraz studia wykonalności (feasibility study)

walidacja dokumentacji technicznej

tworzenie planów rozwojowych przedsiębiorstw (biznes plany)

poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstw

optymalizacja kosztów operacyjnych (m.in. opłat za energię elektryczną)

programy funkcjonalno-użytkowe

Projektowanie, Inżyniering i Realizacja

stacje NN/WN, WN/SN

linie elektroenergetyczne NN i WN (400 kV, 220 kV, 110 kV)

infrastruktura średniego napięcia oraz stacje transformatorowe SN/nn kubaturowe obiekty energetyczne i przemysłowe

instalacje niskiego napięcia oraz instalacje niskoprądowe (SAP, DSO, CCTV, KD, SSWiN, ICT)

instalacje mechaniczne (wod-kan, chłód, wentylacja, klimatyzacja, technologia)

telemechanika i sterowanie

uruchomienia stacji

elektroenergetycznych NN/WN, WN/SN, SN/SN

systemy informatyczne optymalizujące koszty zużycia mediów

automatyka HVAC i systemy BMS/RMS

automatyka przemysłowa i robotyka

procesy technologiczne, ich automatyzacja oraz infrastruktura towarzysząca, a także systemy zdalnego sterowania i nadzoru

kompensacja mocy biernej

filtracja wyższych harmonicznych

monitoring i optymalizacja dynamicznego obciążenia linii (DOL)

sieci inteligentne (smart grid, DSR, off-grid, magazyny energii)

oprogramowanie do monitorowania i zarządzania energią

uzyskiwanie decyzji administracyjnych niezbędnych do przygotowania i realizacji inwestycji

nadzory autorskie i inwestorskie na budowie